11 Ocak 2016 tarihinde “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diyerek barış bildirisine imza atan akademisyenlerin yargılanması nedeniyle 4 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda, sendikamız (SES),  Eğitim Sen ve TTB bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın metnini katılımcı örgütler adına Eğitim Sen Genel Başkanı Feray AYTEKİN AYDOĞAN okudu.

Eş genel Başkanımız Gönül ERDEN ve TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit TÜKEL kısa konuşmalar yaptılar.

Uluslararası örgütlerin temsilcileri dayanışma mesajlarını ilettiler.

Basın Metni İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]