ANTALYA; İHRAÇ EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİYLE İLGİLİ HİÇBİR İŞLEM YAPMAYAN OHAL İNCELEME KOMİSYONUNU PROTESTO EDİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Antalya Şubeler Platformu Güllük-PTT önünde yaptığı basın açıklamasıyla bir yıldır ihraç edilen kamu emekçileriyle ilgili hiçbir işlem yapmayan OHAL İnceleme Komisyonu protesto etti. Grup adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı A. Kadir Öztürk yaptı.

Kadir Öztürk açıklaması şöyle “OHAL Komisyonun kuruluşu, 2 Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmış ve 23 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 685 Sayılı KHK ile kuruluşu resmiyet kazanmıştır.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik ise kuruluşundan tam 7 ay sonra, 12 Temmuz 2017 tarihinde açıklanmıştır. Usul ve esasların düzenlenişine bakıldığında siyasal iktidarın yaşanan mağduriyetleri çözme gibi bir önceliğinin ve niyetinin olmadığı buradan da anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, bu komisyonun kurulma zamanlaması da bu niyetini açıkça ele vermektedir. Çünkü bir gün sonrasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), ‘Türkiye’deki demokratik kurumların işleyişi’ konusunun acil gündem maddesi olarak ele alınıp alınmamasına ilişkin oylama yapılacaktı. AKP hükümeti hızla komisyonu kurmuş, bu toplantıda Türkiye adına yapılan konuşmalarda KHK’ya atıfta bulunarak OHAL süresince yapılan işlemlere ilişkin yargısal denetimlerin önünün açıldığını belirtmiştir. Böylece konunun gündeme alınması ve AKPM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin tekrar denetim sürecine dâhil edilmesi en azından bir süre engellenmiştir.

Komisyonun mağduriyetleri gidereceğine dair çok fazla beklentimiz olmasa da kararlarını bir an açıklaması en azından diğer süreçlerin başlaması için bir zorunluluktur. Ancak o noktada da kaygılarımız vardır.

Komisyonun vereceği olumsuz kararlar için sadece Ankara’da iki mahkeme belirlenmiş olması kabul edilemez. Yıllarca komisyon kararını beklememizin istendiği yetmezmiş gibi yılları bulacak mahkeme süreçleri dayatılmaktadır.

Ülkemiz temel hak ve özgürlüklerin, hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasını daha fazla kaldıracak durumda değildir.

İhraç edilen on binlerce kamu emekçisi yaşama tutunmak için büyük bir mücadele veriyorlar. EĞİTİM SEN üyeleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine geri dönme talebiyle yaptıkları açlık grevinde oldukça kritik bir aşamaya gelmiş bulunuyorlar.

  • Buradan bir kez daha sesleniyoruz; OHAL kaldırılmalıdır.
  • Başta KESK üyeleri olmak üzere; haksız, hukuksuz, herhangi bir yargısal süreç işletilmeden ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir.
  • OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal bunun kararını alarak kamuoyuna ilan etmelidir.
  • Başvuruları ret edilenler için başvuru yapılacak mahkeme sayısı artırılmalı, her ilde en azından birer mahkeme yetkilendirilmelidir.
  • Aksi halde AKP suçlarına yeni suçlar ekleyecek, hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine dönünceye, OHAL kaldırılıncaya kadar ve KHK’lar iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz, sürecin takipçisi olacağız.”

Basın açıklamasının ardından Güllük Postanesi’nden  Başbakanlığa faks çekmek isteyen KESK üyelerinin faks çekmesine postane yöneticileri engel olmak istedi. KESK üyelerinin ısrarı sonucu yetkililer faksları almak zorunda kaldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]