PSI 30.KONGRESİ YAPILDI. PSI Kongresinde Mücadele Kararlılığı ve İhraçlarla Dayanışma Kararı Çıktı

Facebook
Twitter
WhatsApp

08 30 Ekim  – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında Cenevre’de PSI (Uluslararası Kamu Çalışanları Sendikaları Federasyonu) 30. Kongresi yapıldı. KESK ‘e bağlı PSI üyesi 5 sendikayı (SES-BES-TÜM BEL SEN-YAPI YOL SEN-ESM)   temsilen Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Yapı Yol-sen Genel Başkanı Nihat Bayram  ve ESM’yi temsilen Havva Yurdunuseven katıldı.154 ülkeden 786 delegenin katılımıyla yapılan kongre hayatını kaybeden arkadaşlarımız için saygı duruşu ve PSI Başkanı Dave Prentis’in açılış konuşması ile başladı. Genel sekreter Rosa Pavanelli  2012-2017 faaliyet raporunu sundu.

” Kâr değil insan” temel sloganı ile yapılan kongrede:

-Sağlığımız satılık değil-özelleştirme ve sağlık hakkı

-İstihdamdan daha fazlası- kamu hizmetlerinde istihdamın geleceği

-Cennet mi cehennem mi?- sürdürülebilir kentleşme ve kamu hizmetleri

-Herkes için-adil küresel ekonomide kamu hizmetlerinin rolü

-Kamusal düzen satılık mı?

-Gücü insana ver –kemer sıkma çağında alt yapı yatırımları

-Biz yoksak, bizim için bir şeyde yok

-Ekmek ve güller- bedenler de aç gönüller de

-Kadına yönelik şiddetin durdurulması yemini

-Seçimler ve gelecek 5 yıl planlaması

başlıkları altında forumlar yapıldı. Forumlar sonrası Üye sendikaların verdikleri karar önergeleri üzerinden mücadele programı ve eylem planı tartışıldı.

Piyasa koşullarına sıkı bir biçimde bağlı olan ana siyasetin sonucu olarak; dünyanın her yerinde özelleştirmenin, esnek güvencesiz çalıştırmanın, işçi ve emekçilerin haklarına saldırıların ve eşitsizliklerin arttığı, göçmenlere mültecilere ve diğer savunmasız gruplara yönelik düşmanlığın da birçok yerde büyüdüğü, demokrasi, temel insan hakları ve özgürlüklerin her geçen gün daha fazla yok olduğu tespiti yapıldı.  Buna karşı “başka bir dünyanın mümkün olduğu” ve sendikaların bu mücadelenin ana dinamikleri olduğu, mücadele edersek kazanacağımızı, kâr değil insanı tercih ederek karşı koyuşa geçtiğimiz ve kazandığımız pek çok örneğin olduğu vurgusu yapıldı. Uluslararası dayanışma ve mücadelenin büyütülmesi gerektiği kararlılığıyla çıkıldı.

2 Kasım‘da Türkiye özel oturumu yapıldı. İngiltere, Hollanda, Yunanistan, İsviçre, Kıbrıs, Kore Almanya, Fransa, Norveç vb. ülkelerden sendikaların katıldığı toplantıda;15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ve uygulamaları, ülkemizde yaşanan insan hak ve ihlalleri, sendikal hak ve özgürlüklerimize saldırılar ve ihraçlara yönelik mücadelenin konuşulduğu özel oturumda Türkiye adına Konfederasyonumuz 8. Dönem Eş Genel Başkanı Lami Özgen katıldı.

PSI üyesi KESK’e bağlı sendikalar olarak (SES-BES-TÜM BEL SEN-YAPI YOL SEN-ESM)  ihraç edilen üyelerimizle uluslararası dayanışma ve ortak eylem programının geliştirilmesi için verdiğimiz önerge kabul edildi.

KESK Sendikaları Önerge İçin >>>

Panel Değerlendirme İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]