2018 yılı bütçesi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. 9 Kasım 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öncesinde sendikamız bütçeye ilişkin görüş ve önerilerini basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Sendikamız adına açıklamayı Eş Genel Başkanımız Gönül Erden yaptı. “2018 yılında da Sosyal hizmet alanında çalışanları görmeyen, sosyal hizmeti “sosyal yardımla” sınırlandıran, kadını aile içine hapseden bir bütçe ile karşı karşıyayız.” sözleriyle açıklamaya başlayan Erden, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi, AKP’nin yoksulluğu sürdürme, yoksullaştırılan emekçileri ise iktidara bağımlı hale getirme politikasının bir aracı olarak “sosyal yardımlar”ın kullanılmasının artarak devam edeceğinin göstergesidir. Bütçede sosyal hizmet yoktur.  Bütçede, Bakanlıkta ağır koşullar altında, düşük ücretlerle, güvencesiz çalışan emekçilerin geleceği için hiçbir düzenleme yoktur. Bütçede çocuklar, engelliler, kadınlar, yaşlılar yoktur.

Öte yandan ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık vb. temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçe olma niteliğini korumaktadır. Çünkü bakanlık bütçesinin 20 milyar 519 milyon lirası yani %84 ‘ü Fatma Betül Sayan’ın ifadesine göre sosyal yardımlar için tahsis edilmiştir. Üstelik sosyal yardıma ayrıldığı söylenen miktar da adilane dağıtılmadığı gibi, bir kısmı da başka alanlardaki maddi açıkları kapatmak için kullanılmakta ancak açıklanmamaktadır. Ayrılan bütçe ve verilen hizmetin kapsamı düşünüldüğünde çalışan sayısı yetersiz ve taşeron ağırlıklıdır. Yürütülen hizmetlerin büyük çoğunluğu dışarıdan hizmet alımı ile yapılmaktadır. Hizmet alımıyla kaynak transferi ise yandaşlara yapılmaktadır.

ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık vb. temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçedir.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Sosyal hizmetler alanında çalışan emekçilerin ve halkın sosyal hizmetler ulaşımı önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına dönük taleplerini ifade eden Erden, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak emekçilerin ve halkın yararına bütçe için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamanın Tam Metni İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]