İSTANBUL; TALEBİMİZ NET; GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün burada sağlık alanında ve hastanemizde yaşadığımız sorunları konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. AKP iktidarının, kar ve para hırsı nedeniyle yap boz tahtasına çevirdiği sağlık hizmetleri  hem biz sağlık çalışanlarını hem de sağlık hizmeti alan siz halkımızı da olumsuz yönde etkilemektedir.

Hastanemizin yemekhane hizmetleri yıllardır burada çalışan sağlık emekçilerinin  ihtiyacını karşılayamamaktadır. Yemek kalitesi çok düşük, porsiyonun miktarı çok az ve en önemlisi yemeklerde kurt böcek ve kıl gibi yabancı cisimlere oldukça sık rastlanmaktadır.  Bu durum hastanede çalışan sağlık çalışanlarını artık yemeğe çıkmamaya yöneltmiştir.  En doğal haklarımızdan olan yemek hakkımız elimizden alınmış olup bizleri her gün dışarıdan yemek almaya yönlendirmiştir. Yataklı tedavi ve  24 saat hizmet veren sağlık kurumlarında hastane yönetimi çalışanlarına ve hastalarına  yemeği  en iyi ve kaliteli bir şekilde sunmak zorundadır. Hastane yönetimi ile bu konu görüşülmüş olup fakat sorun giderilememiştir. Bu sorunlardan  dolayı bugün burada simit ve ayranımızla beraber yemeğe çıkmayıp 1 günlük yemek boykotu gerçekleştiriyoruz. Yemek bizim hakkımız ve talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu talep yerine getirilmediği takdirde boykot ve eylemler devam edecektir.

Bir diğer sorun hastane asansörlerinin sürekli bozuk olmasıdır. Asansörlerin aylardır bozuk olması   sağlık hizmetlerini aksatmaktadır. En başta ameliyata giden ve çıkan hastaların, herhangi bir bölüme taşınması gerekenden uzun sürmekte olup dakikalarca asansör önünde beklemektedirler. Hastane içindeki ulaşımın sürekli sekteye uğraması ve hastanenin de büyük olması nedeniyle hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları da bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler.  Hastaneler 24 saat hizmet veren kurumlar olması nedeni ile aynı zamanda bir yaşam alanıdırlar. Asansörlerde tıbbi atık, yemek, çamaşır,tıbbi cihaz vs. gibi malzemelerde taşınmaktadır. Bu durum sağlığımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. En son yaşanan olay hastanede çalışan bir doktorumuzun elinin asansör kapısına sıkışması sonucu doktorumuzun eli kırılmıştır. Asansör sorunu nedeni ile de  çeşitli tutanaklar tutulmuş olup aylardır her hangi  bir sonuç alınamamıştır.

Toplumcu bir sağlık bakış açısıyla değil de,  kar amacı güden bir kuruluşa indirgenmiş olan sağlık hizmetleri ve  her yerde açılan hastaneler toplumun sağlık ihtiyacını çözmemiştir. Yetersiz sayıda çalışan sağlık emekçileriyle  daha fazla hasta, daha fazla hastane, daha fazla para döngüsü maalesef ki   sağlık hizmetlerini iyileştirmek yerine sorunları sıkıntıları daha da arttırmıştır.  Hastaneler ticarethane ,hastalar müşteri, mantığıyla halkın sağlık hakkı elinden alınmış paran kadar sağlık,   paran kadar eğitim, paran kadar yaşam kalitesi insanlara sunulmuştur. Her geçen gün gelen zamlar, ilaçlara ve muayenelere verilen katkı paylarının artması  sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı göstermektedir. Var olan son sosyal haklar da OHAL bahanesiyle KHK larla emekçilerin ellerinden alınmaktadır. Oluşturulan 2018 bütçesi incelendiğinde  emekçiden kesilen vergilerin arttığını, kamuya ait olan olanakların uzun sürelerle yap-işlet-devret modeliyle yabancı  patronlara kiralandığını, bütçenin  önemli bir kesiminin güvenlik gerekçesiyle savaşa aktarıldığını, uzatılan OHAL süreci ile de demokratik kazanımlarımızın tek tek elimizden alındığını, güvencesiz-taşeron  çalışmanın istihdam modeli olarak kalıcılaştığını, çalışanlara daha fazla çalışma ve örgütsüzlüğün dayatıldığını görüyoruz.

Biz  sağlık emekçileri olarak çalışma koşullarımızın düzeltilmesini, çalışma hayatında yandaşçılığa son verilmesini , OHAL gerekçesi ile yürüttüğümüz sendikal çalışmalarımıza yönelik baskıların kaldırılmasını ayrıca en büyük emek sömürüsü olan güvencesiz taşeron çalışma sisteminin bir an önce kaldırılması ve 16 yıldır sadece seçimlerde akıllara gelip seçim malzemesi olarak kullanılan tüm taşeron çalışanlarının bir an önce kadroya geçirilmesi verilen sözlerin artık tutulması en önemli taleplerimizdendir.

                  SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

                  DİSK  GENEL-İŞ  SENDİKASI

                  DİSK  SOSYAL-İŞ SENDİKASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]