SAĞLIK HİZMETLERİ PLANLANMASINDA SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Plan-projesi bitmeden inşaatı başlatılan, inşaatı devam ederken sürekli ekleme-çıkarmalar yapılan Şehir Hastaneleri örneğinde görülen sorumsuz idarecilik örneğinin benzeri 1.basamak sağlık hizmetleri alanında da görülmektedir.

“Sanal” olarak tabir edilen, ismi dışında hiçbir bileşeni (binası, hekimi, hemşiresi, hatta nüfusu!) olmayan, üstelik mevcudiyetinin sürmesi için belli bir nüfusa ulaşma şartı olması nedeniyle geleceği de meçhul olan, tüm bu sebeplerle aile hekimleri tarafından tercih edilmeyen birimleri açan bakanlık, buraları doldurabilmek için şimdi de mecburi hizmet kurasına dahil ederek pratisyen hekimleri zorla buralara atamaya çalışmaktadır.

Birinci basamak; hekimler başta olmak üzere sağlık emekçilerin tümü tarafından çalışma alanı olarak tercih edilen yerler olmaktan çıkmaya başlamış, üstelik hastaların da birinci basamağa dair güven ve hizmet talebi azalmıştır. Sağlık hizmetlerinin en önemli ayağı olan koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu bu sağlık kurumları bugün için rutin gündelik işlerin yapıldığı, evrak-belge doldurmanın asli iş haline geldiği yerlere olarak görülmektedir, oysaki hem bireyin hem de toplumun sağlığı için en temel hizmetler olan koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği, aşı, gebe-bebek takibi, 15-49 yaş takiplerinin ve sağlık taramalarının yapıldığı ayrıca birinci basamakta tedavi edilebilecek hastalıkların tedavisinin gerçekleştirildiği, belli bir uzmanlık alanı takibi gerektiren durumlarda ise ilgili branşa hastaların yönlendirildiği kurumlardır. Halkın sağlık hakkı için bu kurumlar tekrar hak ettiği değeri görmelidir. Bunun içinse sağlıkta dönüşümün acilen durdurulması gerekmektedir.

Sağlıkta dönüşüm ile halkın sağlık hizmetlerinden beklentisi 2. ve 3.basamak tedavi hizmetlerine yönelim ve tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik talep kışkırtılması şeklinde somutlanmaktadır. Bu durum nüfusunun çok üstünde acil servis poliklinik başvuruları ile de kendini göstermektedir.

Yarattıkları yapısal sorunlarla yüzleşmeyi reddeden bakanlık, sağlık örgütlerinin itirazlarına rağmen Kanun Hükmünde Kararname ile bir günde getirdiği Kamu Hastane Birliklerini bir günde yine hiçbir açıklama getirmeden feshetmekte, kışkırttığı sağlık talebine çözüm olarak binlerce yatak kapasiteli ancak şehrin kilometrelerce uzağında konuşlandırmış otel-hastaneler inşa etmekte, “sanal asm”lere mecburi hizmetle hekim ataması yapmaktadır.

Cin fikirlikle sağlık yönetimi-planlaması olmaz!

Halkın sağlık hakkı da sağlık emekçilerinin özlük hakları da idarecilerin insafına bırakılamaz!

Yap-boza çevirdikleri bu sistem daha fazla ayakta kalamaz!

 

                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]