Örgütlenme kapsamında başlattığımız il gezilerimiz Trakya’da sürüyor.

Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da şube yönetim kurulu üyelerimizle birlikte işyeri gezileri ve üye toplantıları gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönem taleplerimiz ve mücadele programına ilişkin görüş ve öneriler tartışıldı.

7-8 Ekim 2017 tarihlerinde yapacağımız bölge toplantılarına katılım çağrısı yapıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]