ADANA; HASTANE HALKINDIR KAPATILMAZ, HASTANEMİZİ GERİ İSTİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana Şehir Hastanesinin açılması ile yüz elli yataklı Adana Çocuk Yurdu meydan Çocuk Hastanesi kapatılıyor. CHP Adana il örgütü ve Adana Tabip Odasının desteği ile Adana SES Şubesi olarak çocuk hastanesi bahçesinde,’’ hastane halkındır kapatılamaz, hastanemizi geri istiyoruz’’ konulu basın açıklaması gerçekleştirdik.

Basın açıklamasına hastane etrafındaki mahalle sakinleri, CHP il ve ilçe örgütleri, CHP Adana milletvekilleri İbrahim Özdiş ve Zülfikar İnönü Tümer, Kent Konseyi başkanı, TMMOB ve KESK, Dernek yöneticileri katılmıştır. Mahalle sakinlerinden Mustafa Cüzdan söz alarak, mahalle halkının hastanenin taşınmasından dolayı yaşayacağı sorunlara değinmiştir. CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş, kent merkezindeki hastanelerin kent dışında taşınması durumunda yurttaşların sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacağı sorusuyla ulaşım güçlüğüne dikkat çekmiştir. Batı Şehir Hastanelerinden vazgeçti. Şehir Hastaneleri yerine daha az yataklı daha fazla sayıda hastane yapılmalıdır, sağlık Hizmetleri ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır.

Adana Tabip Odası başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, sağlık bakanlığı Şehir Hastanelerinde kiracı durumundadır, şirkete %70 doluluk garantisi verilmiştir, yirmi beş yıl kira bedeli döner sermayeden ödenecektir, sağlık emekçileri mutlu değildir, yeni hastanelerin yapılmasına karşı değiliz, ulaşılır-kaliteli sağlık hizmeti için şehre dengeli dağılan daha küçük hastaneler yapılmalıdır.

Basın metnini Adana Şube başkanımız Muzaffer Yüksel okuyarak, basın açıklaması sonlandırılmıştır.

Basın Metni İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]