Nereden ya da kimden gelirse gelsin, örgütlü mücadelemizi hedef alan, her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen, hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

İhraç edilen, açığa alınan tüm üyelerimiz tekrar görevlerine dönene kadar dayanışmayı daha da büyüterek mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Bu anlamda KHK’larla keyfi bir şekilde ihraç olmuş Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı biz emekçiler valilikler bünyesinde oluşturulan OHAL inceleme komisyonuna başvurmak üzere basın toplantısı gerçekleştirdik.

Basın açıklamasını KESK Şubeler Platformu adına SES Batman Şube Eş Başkanımız Deniz TOPKAN okudu. Basın açıklamasından sonra hazırlanmış olan dilekçeler OHAL İnceleme Komisyonuna sunmak üzere kitle yürüyüşle Batman İl Valiliğine gitti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]