Bizler (KESK) Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu üyeleri ,15 TEMMUZ 2016 tarihli darbe sonrası çıkarılan, KHK ler silsilesi sonrası, haksız ve hukuksuz şekilde, bir gece ansızın, işlerine son verilen kamu emekçileri olarak, bugün burada olmamızın nedeni, ara hukuk diye adlandırılan, valiliklerde kurulan, OHAL inceleme komisyonuna, başvurularımızı yapmak için, toplandık.Bizler ,telafisi güç olan, haksız ve hukuksuz bir şekilde, mağdur edildik. Yeni devası, daha büyük mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi için, zaman kaybetmeksizin, acil bir şekilde, darbe ile bağı olmayan,o gün eline silah almamış, tüm kamu emekçilerinin, geçmişe dönük tüm hak kayıplarının da karşılanması şartı ile, işlerine derhal iade edilmesini, talep ediyoruz.bunun da, kesinlikle bir lütufmuş gibi gösterilmemesi gerektiğini , öylesi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz.Temel insan hakkı olan , güvenli gelecek ilkesinin,derhal yaşama geçirilmesini, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu(KESK) olarak, acilen talep ediyoruz.Bizler, bugüne kadar tüm bu süreçleri, üyelerimiz ile takip ettiğimiz gibi, bunda sonraki bu önemli süreci de, üyelerimiz ile birlikte, takip edeceğimizi, tüm kamuoyunun, bilmesini isteriz.Geç kalınmış adaletin, adalet olmadığı gibi,mevcut süreyi göz ününe aldığımızda, adaletin zaten geç kaldığını, bundan kaynaklı komisyonun, derhal vicdanları kanatmayacak şekilde bu mağduriyetlere son vermesini talep ediyoruz. Bizler(KESK)olarak, şimdi buradan çıkıp üyelerimiz ile birlikte valilikte kurulan ohal komisyonuna başvurumuzu yapmak için valiliğe gideceğiz.

LEYLA SEZER

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI(BES)ŞUBE EŞ BAŞKANI

KESK URFA DÖNEM SÖZCÜSÜ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]