14 Temmuz 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan KHK ile toplamda 120 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edilmiştir.

Bundan tam 1 yıl önce…

15 Temmuz 2016 tarihinde, yıllarca devletin bütün olanakları kullanılarak büyüyen/büyütülen son olarak da AKP iktidarı döneminde “ne istediyse verilen” ve ortak olduğu iktidarı tümüyle ele geçirmeye çalışan, bunun için de her yol mubahtır diyen cemaatin darbe girişimine tanık olduk.

Bu darbe girişiminin karşısında demokrasinin tüm kural ve ilkeleriyle hayata geçirilmesi, parlamenter sistemin kurum ve kurallarıyla işletilmesi, farklı düşünce ve inançların kendilerini ifade edebilmelerinin sağlanması için çaba gösterilmesi gerekirken aksine AKP iktidarı 20 Temmuz 2016’da OHAL ilan ederek sivil darbe sürecinin adımlarını atmıştır.

Aradan bir yıl geçti…

1 senedir ülke OHAL’le, KHK’larla, hukuki süreçleri tamamen rafa kaldırarak, Meclis fiili olarak işlemez hale getirilerek yönetiliyor. Bir haftadır sürdürülen “demokrasi şenlikleri”nin ilanına ise önce OHAL’in 3 ay daha uzatılacağı ilanı eklenmiş; dün gece de bir kez daha kamudan gerekçesiz, hukuksuz binlerce kişinin kamudan ihracını kapsayan KHK yayınlanmıştır.

Tam da KHK’larla ihraç edilen kamu emekçileriyle ilgili KHK’ları çıkartanların bile kabul ettiği adaletsizlikleri giderme iddiası ile OHAL İnceleme Komisyonunun çalışmalarını başlatacağı duyurulmuşken, yeni bir KHK ile binlerce kamu çalışanı yeniden ihraç edildi. Cumhurbaşkanı dünkü beyanında; “Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları?” diyerek hem gerçekte adaletsizlikleri kabul etmediklerini, hem de İnceleme Komisyonunun bir oyalama komisyonu olacağını açık etmiş oldu. Yine Cumhurbaşkanı aynı beyanında, “Zaten Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657’dir. Bu 657’nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen batıda olduğu gibi, 657’nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz” diyerek hedeflerinin iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu; haksız-hukuksuz şekilde ihraç edilen kamu emekçileriyle ilgili hakkaniyetli bir sürecin işlemeyeceğini de dile getirmiştir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, OHAL ve KHK rejimi ile demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin askıya alınmasının karşısında olacağımız gibi, KHK’lar ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerimize sahip çıkmaya, hukuki süreçlerin işletilmesine, dayanışmayı büyütmeye, üyemiz olan-olmayan tüm haksız ihraçlar adına mücadeleyi ilerletmeye, iş-ekmek kavgamızı büyütmeye devam edeceğiz.

İş güvencemizin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz.

Haklıyız, kazanacağız.

Adaleti de laikliği de demokrasiyi de  barışı da yeniden inşa edeceğiz!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]