ESKİŞEHİR: SES SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ETKİLİ SENDİKASI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli basın emekçileri

Geçtiğimiz günlerde ilimizdeki bazı basın yayın organlarına İlimizde ki sağlık kurumlarındaki yetkili sendikaların kimler olduğu yönünde açıklamalar düştü.

Evet geçtiğimiz günlerde hastanelerde, diğer sağlık kurumlarında üye sayıları belirlenmiş kimlerin ne kadar üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Âmâ bu sayılara nasıl ulaşıldığı, yada bu sendikaların sağlık emekçileri için neler yaptığı yapacağı soruları yanıtsız kaldı

Değerli basın emekçileri

Kamu emekçileri 1990 ların başlarından itibaren fiili meşru kitlesel ve kararlı bir mücadele başlatarak memurlarında sendikası mı olur denilen yerde sendikalaşmayı başlatmış büyük mücadele ile  önce işkollarında sonrada birleşerek KESK i kurmuşlardı. Sendikamız SES sağlık emekçilerinin fiili meşru talepleri üzerinden kitlesel ve bir mücadele sonucu kurularak sağlık emekçilerinin biricik sendikası olmayı başarmıştı. Genelde kamu emekçilerinin özelde sağlık emekçilerinin mücadelesini durdurmayan siyasi iktidarlar sürecinde, yönetici anlayışların paralelinde yapılanmalar ortaya çıkarılarak bu güne dek süren hormonlu sendikaların önünü açarak büyüttüler. İktidarların açık desteğini alarak, kamu emekçilerini, bin bir türlü yalan, korku baskıyla sendikalara üye yapıldığı iddialarının ayyuka çıktığı süreçlerden geçildi. Artık tayinlerin, kurum içi yer değiştirmelerin, her türlü özlük hakkı takibinin, yada özetle kurum içi yapılacak her türlü işin gerçekleşmesi aşamasında bu sendikaya üye olmak tercih sebebi oldu. Öyle ki memuriyete yeni başlayan, ilimize yeni gelen bütün sağlık emekçilerinin önüne ilgili sendikaya üye olması dayatıldığının vakayi adliyeden olduğu söylenir oldu.

Peki, bütün bu üye sayılarına ulaşan ‘’yetki’’ alan sendikalar sağlık emekçilerinin bir dertlerine merhem mi oldular. Uzun zamandır İş güvencesi, kadrolu çalışma, emeklilik ve sosyal güvenlik hakları alanında çok önemli kayıplar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hükümetin gündeminde kadrolu çalışmanın kaldırılması, kıdem tazminatının kaldırılması, ikramiyelerimizin fona devri gibi çalışmalar olduğu açık açık söyleniyor. Bu yetkili sendikaların bu gelişmeler karşısında hiçbir ses çıkarmadıklarını hatta hükümetin paralelinde düşündüklerini  duyuyoruz. Sağlık emekçilerinin bu durumu göz önünde tutacaklarını düşünüyoruz

Değerli basın emekçileri sendikalar işçi ve emekçilerin büyük mücadeleleri sonucu kurulmuş, sınıf mücadelesi yürüten örgütlerdir ve her şeyden önce işçi ve emekçilerinin haklarını sınıfsal taleplerini savunmak geliştirmek amacıyla mücadele yürütür ve yürütmelidirler. İktidara patrona sermayeye dayanarak yapılan sendikacılık işçilere emekçilere en küçük bir hak getirmez tam tersine bir çok hak kaybı yaşanır.

Sendikamız SES kurulduğu günden beri gücünü sağlık emekçilerinden alarak onların haklarını geliştirmek büyütmek için mücadele eder. Kuşkusuz bundan sonrada sağlık emekçilerinin gerçek ve tek sendikası olarak mücadeleye devam edecektir. Yani SES sağlık emekçilerinin her zaman  ETKİLİ sendikasıdır. Bu böyle bilinmelidir.

Dr.Bülent AGIREL/SES ŞUBE SEKRETERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]