Türkiye’de son yıllarda kamu eliyle sunulması gereken tüm hizmetler hizmet alımı yöntemiyle taşeron şirketlere devredilmektedir. Taşeron şirketlerin her biri en az maliyetle yüksek kar elde etme amacıyla hizmetin kalitesini düşürmektedir. Taşeronlaştırma ile bir yandan kamu kaynakları her biri yandaş olan ve alanında yetkin olmayan şirketlere aktarılırken, diğer taraftan bu alanda mafyatik yapıların ortaya çıkmasına da neden olunmaktadır.

 Son dönemde en temel hizmetlerden olan yemek hizmetlerinin hemen her kamu kurumunda taşeron şirketler eliyle yürütülmesi sonucunda zehirlenme vakaları görmekteyiz.  

Kar odaklı bu anlayış üretimin her aşamasında ciddi ihmaller yaratmakta, salt gıda güvenliği sorunu ele alındığında bile; kullanılan malzemenin kalitesinden, hazırlanış ve dağıtım aşamasında hijyen ve uyulması gereken diğer kuralları ihmal etmekte herhangi bir sakınca görmemektedir.  

Daha karlı olduğu gerekçesiyle hizmet alımı yoluna başvuran işletmeler, taşeronda çalışanın hak gaspına destek olmasının yanı sıra gerekli denetimleri de (belki de yine masrafı azaltmak için!) yapmayarak bu suça ortak olmaktadır. 

Sadece son 2 haftada;  

Manisa’da 2 askeri birlikte 1500’e yakın asker 

Trakya Üniversitesi Hastanesi personeli 

Gebze’de aynı işyeri yemekhanesini paylaşan 800 işçi 

Antalya’da bir okulda 25 öğrenci ve öğretmen gıda zehirlenmesi yaşadı, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu.  

Yetkililer denetimi önceden yapmadıkları gibi sonrasında da Manisa’daki askeri birlikte olduğu gibi, herhangi bir açıklamada bulunmayarak gerçekleri gözden kaçırmaya çalıştı. 

 Toplu gıda üretimi ve dağıtımı yapılan işyerlerinde gıdadan alınıp bekletilen numune, sorun yaşanması durumunda Hıfzısıhha Kurumu tarafından tahlil edilirken Manisa örneğinde yaşandığı gibi bu sorumluluk bile yerine getirilmedi. 

Buradan yetkililere sesleniyoruz;  mesai saatleri içinde sizlerin sorumluluğu altında bulunan öğrenci, asker, işçi, memur..vb çalışanların sağlığı ve yaşam hakkından siz sorumlusunuz. Bu sorumluluğunuzdan kaçamazsınız.  Sağlıklı, temiz, hijyenik gıda sunumu sorumluluğunuzun gereği olarak denetim mekanizmasını işletiyor musunuz? İşletiyorsanız bu zehirlenmeler nasıl ortaya çıkabilmektedir? Bu kurumlarda hizmet sunan şirketlerin isimleri nedir? Bu şirket sorumluları hakkında işlem yapılmış mıdır? 

İki haftada yaşanan tüm bu zehirlenmeler münferit olaylar olarak geçiştirilemez.  Sağlık alanında örgütlü bir sendika olarak bu vakaların takipçisi olacağız. Yıllardır söylediğimizi tekrar kamuoyu aracılığı ile ifade etmek istiyoruz.  Kamu hizmetleri kamu tarafından yürütülür. Çok daha ciddi halk sağlığı sorunları açığa çıkmadan taşeron sisteminden derhal vazgeçilsin.

Taşeron sağlığa zararlıdır, taşeron şirketler eliyle hizmet verilmesine ve taşeron çalışmaya derhal son verilsin! 09.06.2017

 

 

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]