29 Nisan KHK ile ihraç olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan üyemiz Sevgül Tekin için basın açıklaması yapıldı.

Açılış konuşmasını işyeri temsilcimiz Fadime Kavak yaptı.

KESK Şubeler Platformu adına aynı zamanda KHK ile ihraç olan Dursun Doğan “ AKP’nin memuru olmadığımız için ihraç edildik. Tüm halkımızı bizlere desteğe çağırıyoruz. AKP iktidarına sesleniyoruz, bizleri açlığa mahkum edemeyeceksiniz,  açlıkla terbiye edemezsiniz” dedi.

MYK üyemiz Fikret Çalağan ihraçlarda yaşanan hukuksuzluğu, davaların kazanıldığı halde hukukun uygulanmadığı söyledi. Bizler iktidar için sendika kurmadık, bizler emekçiler için sendika kurduk.

Basın metnini şube eş başkanımız Abuzer Aslan okudu.

 

Basına- Kamuoyuna

SES olarak 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ilk gün net bir tutum aldık, bedeli ne olursa olsun her türlü darbeye karşı olduğumuzu belirttik.  OHAL ilanı ve OHAL sınırlarını aşan sıkıyönetim uygulamalarıyla muhalif tüm kesimlere yönelik cadı avı yürütülmektedir.

Siyasi İktidar OHAL kapsamında yayınladığı KHK lar ile kendisine muhalif gördüğü tüm kamu emekçilerine karşı adeta savaş başlattı. Yüzbinlerce kamu çalışanı  İHRAÇ ederek çalışma alanı daralttı. İş güvencesi ve KIDEM tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

 

 

15 Temmuzdan bu yana tarihte ilk kez bu kadar kamu emekçisi ihraç edildi. Kamu emekçilerinin hiç biri adil soruşturma geçirmeden, savunma hakkı tanınmadan ihraç edilmeleri kabul edilecek bir durum değildir. Açıkçası bu yapılanlar bir zorbalıktır.

Son olarak hastanemizde çalışmakta olan arkadaşımız Sevgül Tekin sokağa çıkma yasakları sırasında sağlığa erişim hakkı ve insan hakları ihlallerine karşı Silvan’da “Yaşamı savunmak için 1 saat hizmet üretmiyoruz” eylemine katıldığı için hakkında dava açılarak İstanbul’a sürgün edilmiş ve tüm davaları lehine sonuçlanmış olmasına rağmen en son KHK ile ihraç edildi.

 Hukuksuz ve usulsüz uygulamalarla, sağlık hakkı, iş güvencesi ve insanca yaşam için mücadele eden üyelerimizi hedef tahtasına koyanlar bilsinler ki, meşru direnme hakkımızı sonuna kadar kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçlerde sadece sağlık emekçileri mağdur olmuyor. Sağlık emekçisi ihtiyacının yoğun yaşandığı bölgelerde Halkın Sağlık Hizmetine erişiminde ihlaller yaşanmaktadır.

İhraçların bir başka amacı da Herkese Eşit,  Ücretsiz, Nitelikli,  ve Anadilinde sağlık hakkı savunan emekçileri uzaklaştırarak barışı ve bir arada yaşama talebinin bastırılmasını amaçlamaktadır.

 KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Eğitim SEN üyeleri Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA Ankara da, kendi özgür iradeleriyle, “İşimi Geri İstiyorum” talebiyle, süresiz açlık grevine başlamış ve eylemelerinde kritik bir döneme, 64. Güne girmişlerdir.

Sendikamız SES Nuriye ve Semih in sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedir. Burada hükümette sesleniyoruz: Nuriye ve Semih sağlıklı bir biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için geçikmesizin, derhal harekete geçmelidir.Başta üyelerimiz olmak üzere haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir.

  Darbecilerle mücadele adı altında baskıyı derinleştirip, hukuksuzluğu kural haline getirenlere sesleniyoruz; düne kadar işbirliği içinde bulunduğunuz cemaatle mücadele adına haklarımızı yok saymanıza izin vermeyeceğiz. İşbirliği içinde olduğunuz cemaatlere boyun eğmediğimiz gibi yeni talanlarınıza, yeni işbirlikçilerinize ve derinleşen kadrolaşma saldırınıza da boyun eğmeyeceğiz. OHAL’i kendine kalkan yaparak emekçilere, demokratik haklara ve özgürlüklere saldıranlar tüm bunların hesabını verene dek mücadelemize her koşulda devam edeceğiz. Bilinmelidir ki biz sağlık emekçileri; din, dil, ırk,  mezhep, cinsiyet gibi farklılıkları bir kenara bırakarak insanların sağlığı ve yaşaması için gecesini gündüzüne katanların hukuksuz bir şekilde, kendilerini savunma hakkı tanınmadan kamu alanından ihraçlarını kabul etmeyeceğiz. Ölüme karşı yaşamın yanında durmaya söz verdik, bu sözümüzü tutacağız. Barış, özgürlük ve demokratik haklarımız için mücadelemize devam edeceğiz.

Bunu bilsinler ki MUTLAKA GERİ DÖNECEĞİZ! VE  BİZ KAZANACAĞIZ! 11/05/2017

 

SES ŞİŞLİ ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]