20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Suruç Katliamını protesto etmek için 21 Temmuz 2015 tarihinde Ağrı’da yapılan basın açıklamasına katılan KESK’e bağlı sendika yöneticileri ile Ağrı Tabip Odası Başkanı yargılandıkları Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.

Sendikamız Ağrı Şube Eş Başkanı Gülistan İçer, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Bayram ve Dinçer Külçek, üyelerimiz İbrahim Yıldırım, Berivan Alptekin ve Özlem Ayyıldız ile üyemiz ve aynı zamanda Ağrı Tabip Odası Başkanı Ulaş Yılmaz yasa dışı örgüte üye olmamakla birlikte yasa dışı örgütün amacına uygun eylem yapmak iddiası ve kanunsuz gösteriye katılmak iddiası nedeni ile yargılandıkları Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün itibari ile beraat ettiler.

Bu yargılama gerekçe gösterilerek arkadaşlarımız önce görevlerinden açığa alınmış, ardından TKHK Yüksek Disiplin kurulu kararı ile Ulaş Yılmaz, Gülistan İçer, Emin Bayram ve Berivan Alptekin devlet memuriyetinden çıkarılmışlardı. Vekil ebe hemşire olan Özlem Ayyıldız’ın sözleşmesi feshedilmişti. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin kararı ile de Dinçer Külçek ihraç edilmişti. Bu ihraçlar ile ilgili açtığımız idari davalarda Gülistan İçer YD kararı ile göreve başlamış, diğer arkadaşlarımızın yargılamaları devam etmektedir. Bu süre zarfında ilan edilen OHAL ve çıkarılan OHAL KHK’ları uyarınca Emin Bayram, İbrahim Yıldırım, Berivan Alptekin kamu görevlerinden çıkarıldılar ve bu arkadaşlarımız ile ilgili de yargı süreci devam etmektedir.

Görüldüğü gibi sendika yönetici ve üyelerinin bir katliam karşısında insani ve demokratik tepkilerini göstermek amacı ile katıldıkları basın açıklaması gerekçe gösterilerek yaklaşık 2 yıldır çektikleri eziyet son bulmamış, işten çıkarma ve ihraçlarla devam ettirilmiştir.

Şimdi soruyoruz, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararının gereği yerine getirilerek kamu görevinden çıkarılan ve KHK’larla ihraç edilen arkadaşlarımız işe ne zaman geri alınacak? Bu arkadaşlarımızın çektiği bu eziyetler telafi edilecek mi?

Demokrasi ve hak mücadelesi uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadeleyi yürüten arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyor ve birlikte mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]