İZMİR; Çocukların Sütüne Göz Diktiler!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Basına ve Kamuoyuna;

Burdur Kamu Hastaneler Birliğinin 20.05.2016 tarihli görüş isteyen yazısında;  döner sermaye ek ödemesi hesaplanırken süt izni kullanan personelin “aktif çalışma gün sayısının” nasıl hesaplanacağı hususunda görüş talep edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı İzleme-Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkanlığı’nın; kadın memura verilen süt izninin “mazeret izni” olarak düzenlenmiş, süt izninde geçirilen sürenin çalışılmış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir “görüşü kurumlara iletilmiştir. O dönem meslek örgütleri  (TTB) ve sendikaların itirazı üzerine uygulanmamış ve geri çekilmiştir.

İlgili görüşte süt izinlerini saat olarak “çalışmayan gün” değerlendirmesi yapılmıştır. Ancak süt izni yıllık izin ya da raporlu zaman dilimleri gibi değerlendirilemez. İlgili yönetmelikte 1- süt izni annenin istediği zaman ve sürede kullanılır, 2- birleştirilerek izin kullanılmaz, 3-çalışan süt izni kullanılırken gelişen kaza iş kanununa göre iş kazası sayılmaktadır.

Geçtiğimiz ay İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği, kendi kurumuna bağlı olan tüm hastanelere süt izni kullanan kadın memurdan ek ödeme kesintisi yapılması yönünde resmi yazı göndermiştir. Hastane idaremiz konuyla ilgili ivedilikle uygulamaya geçmiştir. Kesinti olmaması için süt izni hakkından dilekçe vererek vazgeçen annelerimiz var. Anne ve çocuk bağının önemli ve kritik olduğu bu zamanı anneler çocuğundan mahrum geçirmekte, bebekler de anne sütünden mahrum bırakılmaktadır.

Mevcut uygulamalarla hem anne hem bebekler mağdur edilmektedir. Maalesef bu zamanın iadesi olmadığı gibi bebeğin ve annenin mevcut geçen zamanını iade etme koşulu mümkün değildir. İdareler bu uygulama ile bebeğin sütünü ve zamanını alıyor. Sekreterliğe bağlı diğer hastaneler inisiyatif kullanmış ve bu uygulamayı ötelemişlerdir. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi uygulamanın olduğu halihazırda tek hastanedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık işkolunda çalışan bizler anne sütünün önemini ve değerini anlatan eğitimler verirken; ne acıdır ki kendi kurumumuzda biz çalışanların süt izni kesilmiştir. Anneliğin önemini söyleyip, en az üç diyen yetkili idarenin uygulamada çelişmesi tam bir “kara mizah” örneğidir. Söylenenlerle uygulamalar birbiriyle örtüşmemektedir.

% 60 -70 kadın çalışanın olduğu hastanemizde 2002’den bugüne kreş talebimiz de karşılık bulamamıştır. Geçici çözümler, özel kreşlerle anlaşma yapılarak yeterli olmayan çözümlerle çalışanlar oyalanmaktadır. Poliklinik sayısı artırılması söz konusu olduğunda 1-2 ay içinde hızlıca portatif poliklinikler oluşturulmuştur; aynı hassasiyet hız ve öngörüyü çalışanların talep ihtiyaçlarında da gösterilmesini Bakanlığımızdan ve idaremizden beklemekteyiz. Çocukların güvende ve annenin merak etmediği 24 saatlik kreşlerin olması talep ve ihtiyaçtır. Hâlihazırda uygulamada olan anayasamız sosyal hukuk devleti tanımındadır. Süt izni ve kreş hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

 

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

SES İşyeri Temsilciliği


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]