İstanbul  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul Tabip Odası, Dev Sağlık İş ve İstanbul Eczacı Odası ile birlikte referandumda neden hayır denildiğine ilişkin basın açıklaması yapıldı.


Toplumun Sağlığı,

Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin HAYIR!

Sağlık çalışanları olarak;

  • Demokratik-laik bir ülkede barış içinde, huzurlu ortamlarda sağlık hizmeti vermek istiyoruz.
  • Toplumu kutuplaştıran, “onlar” ve “bunlar” diyerek ayrıştıran söylem ve politikaların biz sağlık çalışanlarına olduğu kadar hasta ve hasta yakınlarına da zararlı olduğunu görüyoruz
  • Gerilim, savaş, kavga ve çatışmaların toplumsal sağlığımızı zedelediğini çok iyi biliyoruz.

 Ekip çalışmasının yararını en iyi bilen meslek grubu olarak biz sağlıkçılar;

Her şeye bir kişinin karar vermesini öngören Anayasa değişiklik paketinin her yerde ve her işte büyük risk taşıdığını,

Topluma, hastalarımıza ve biz sağlık çalışanlarına hiçbir umut vaad etmediğini,

Kararname çıkarma yetkisinin ne sağlık çalışanlarının haklarının geliştirilmesinde, ne sağlık hizmetinin hastalar üzerindeki maliyetinin azaltılmasında ne de sağlık hizmetinin niteliğinin arttırılmasında kullanılmayacağını,

Mevcut sistemde sağlık işçilerinin direnci,  toplumsal baskı ve seçimlerin zorlamasıyla taşeron sağlık işçilerine kadro sözü verenlerin bu Anayasa değişikliği sonrasında “tutmayacakları sözleri vermeye” bile tenezzül etmeyeceklerini,

Sefalet düzeyindeki emekli maaşları başta olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmeyenlerin, sağlıkta şiddete karşı adım atmayanların, “Cumhurbaşkanlığı sisteminde” ilk icraat olarak kamu çalışanlarının iş güvencesini ellerinden alarak sözleşmeli yapacaklarını,

TBMM başta olmak üzere tüm demokratik işleyiş ve denetim mekanizmaların devre dışı bırakıldığı, kararnamelerle yönetilen bir ülkede; kaynakların sağlığa değil savaşa ayrılacağını,

Kadro vermedikleri işçilerin kıdem tazminatlarını bile yok edeceklerini biliyoruz, kendi iktidarını sağlamlaştırmak için Anayasa değişikliği önerenlerin ağızlarından duyuyoruz.

Önümüze getirilen Anayasa paketinin yürürlüğe gireceği bir ülkede; Hekimlerin, Dişhekimlerinin, Eczacıların, Hemşirelerin, Ebelerin, Teknisyenlerin, Sosyal Hizmet uzmanlarının, hasta bakıcıların ve taşeron sağlık işçilerinin hiçbir hakkının ve talebinin güvencesinden söz edilemez.

Bu nedenle;

Sağlık Çalışanları olarak Emeğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz!

Geleceğimiz ve Toplumun Sağlığı için HAYIR Diyoruz!

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]