Sendikamız işyeri temsilcisi Dt. Tülün Çelik’in işyeri temsilciliği adına başta diş hekimleri olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları konu alan 06 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesine  verdiği röportaj nedeni ile haksız sürgün edilmesine dur demek için toplanmış  bulunmaktayız.

Kendinden olmayanı düşman belleyen zihniyeti ifşa etmek ve en önemlisi ”baskılarınız ve sürgünleriniz bizi dün yıldırmadı, bugün de yıldıramaz ve yarın da yıldıramayacak artık bunu anlayın demek için buradayız.”

Sürgün; insanca yaşama ve çalışma hakkına müdahaledir. Kısacası egemenlerin iktidarlarını  korumak amacıyla, kendilerinden olmayanlara uyguladığı bir ceza yöntemidir.

Siyasi iktidar, sağlık politikalarını toplum yararına düzeltip, geliştireceğine sağlık emekçilerine saldırıya hız kesmeden devam etmektedir. Sağlık emekçilerini performansa dayalı çalışma ile çok çeşitli istihdam şekilleri ile parçalara bölerek angarya ve esnek çalışmanın önünü açmaktadır. İş güvencesi ortadan kaldırılmakta, çalışma koşulları, iş yoğunluğu çekilmez hale getirilmekte, temel ücretler ise insanca yaşam koşullarının altında tutulmaktadır.

İktidar, bütün bunları yaparken karşısında hiçbir muhalif güç istememekle birlikte politikalarını eleştiren kim varsa susturmakta ve  ”ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz sağlık hakkını’’ savunan ve mücadelesini veren sağlık emekçilerini bir tehdit olarak görmektedir. Ayrıca sağlık emekçilerinin gerek ekonomik, özlük gerekse demokratik haklarına sahip çıkan sendikamıza, yöneticilerimize, işyeri temsilcilerimize baskı, ceza, tutuklama, işten atma, sürgün gibi yöntemler uygulayarak yaratmış olduğunu düşündükleri dikensiz gül bahçesinde yürümek istemektedir.

Son olarak hastanemizde işyeri temsilcimiz Dt.Tülün Çelik Cumhuriyet Gazetesine; “Performans sistemi nedeniyle hekimlerin çok fazla hastaya baktıklarını, bu durumda, nitelikli sağlık hizmeti verilmesinin imkansız olduğunu vurguladı. Dört hekime bir yardımcı sağlık personelinin düştüğünü belirten Çelik’e, önce kınama cezası verildi ve buda yetmemiş olacak ki iktidar arkadaşımızı Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne sürgün etmiştir. İşyeri temsilcimiz sendikal faaliyet çerçevesinde işyerinde yaşanan sorunlar ile ilgili gazeteye bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Bu sürgün kendi yasalarına ve imzaladıkları uluslararası sözleşmelere dahi aykırıdır.

Çünkü; sendika yönetici ve işyeri temsilcilerinin 4688 sayılı yasanın 18.maddesine göre yer değiştirilmemesi güvence altına alınmıştır.

Ancak unutmasınlar ki, bizi bu güne kadar susturamadılar bundan sonra da susturamayacaklardır.

Biz hastaları müşteri, hastanelerin ticarethane, sağlık emekçilerinin köle olmadığını haykıracağız.

İlgilileri uyarıyoruz! sağlık çalışanlarına ve Sendikamıza yönelik saldırılara son verin, işyeri temsilcimiz Dt. Tülün Çelik’in sürgün kararı iptal edilsin.27/03/2017

SES İSTANBUL ŞUBELERİ – İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI – İSTANBUL TABİP ODASI – DİSK/GENEL-İŞ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]