DİYARBAKIR’DA ATA SOYER’LE BULUŞMA SAĞLIKÇILARIN MÜCADELE GELENEĞİ PANELİ DÜZENLENDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır şubemiz ve tabip odası ortaklığında yapılan panele sağlık emekçilerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin katılımı da vardı. Panelistlerin dışında katılımcıların da söz alarak nitelik kazandırdığı panel 13.30-16.00 saatleri arasında yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Panelistler: Fikret ÇALAĞAN (SES MYK ), Menderes TUTUŞ (DEV SAĞLIK İŞ) , Prof. Dr. Taner GÖREN (TTB Merkez Konseyi Üyesi) ve Şilan SELKİ (Ata SOYER Sağlık Politika Okulu)

Taner GÖREN:Kapitalistleşen sağlık sistemiyle ve iyi hekimlik değerleri üzerinde duran GÖREN hastaya dokunmak ve yeterli süre ayırmanın anamnez ve fizik muayenesi için elzem olduğuna dikkat çekti.

Fikret ÇALAĞAN:Sağlık emekçilerinin mücadelesi ve Ata SOYER ‘in öncülüğünü yaptığı sağlık ve politika okulu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.Sağlık ve politikanın birbiriyle ilişkisini Ata SOYER’in nasıl ele aldığını anlattı.

Şilan SELKİ: Sağlığın iktidarlar tarafından tekelleştiği ve kadının sağlıkçı rolünün tarih içinde elinden alındığına dikkat çekti.

Menderes TUTUŞ: Sağlık emekçilerinin tarihini örneklerle açıkladı. Ayrıca toplumsal sağlık geleneğinde kurucu unsurları olan devrimci sınıf-etnisite-cins konusunu ele alarak toplumsal sağlığın yeni dönemin inşaasını da üstleneceği  rolü anlattı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]