Bursa’da faaliyet gösteren Asil Çelik firması yönetimi ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika 18 Ocak’ta greve gitme kararı almıştı. Ancak bugün başlayacağı duyurulan grev Bakanlar Kurulu tarafından ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ gerekçesiyle yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yasak gerekçesi şöyle : “Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bağlı işyerlerinde Birleşik Metal İş Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konması 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63’üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 17/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır

Hükümet bir kez daha bizleri şaşırtmayarak, emekçilerin karşısında sermayenin yanında olduğunu göstermiştir. Yıllardır biriken tüm ekonomik ve sosyal sorunlar işçi sınıfının, emekçilerin sırtına yüklenmekte; dolar rekor üstüne rekor kırmakta, petrol fiyatları artmakta, iğneden ipliğe temel tüketim mallarına zam üstüne zam yapılmaktadır. Diğer taraftan sürekli patronlara indirim, teşvik üstüne teşvik, vergi afları getirerek zenginliklerine zenginlik katmıştır. Sıra işçilerin maaşına gelince ise patronlar ve hükümet kuruş hesabı yapmaktadırlar.
Alınan bu karar, işçilerin hak arama mücadelesinin engellenmesidir. Bakanlar Kurulunun işçilerin grevi için “milli güvenliği bozucu” değerlendirmesinin biz emekçiler ve emekten yana olanlar için hiç bir gerçekliği ve hükmü yoktur. Evet, metal işçileri “birilerinin” güvenliğini bozmaktadır. İşçilerin birliği, dayanışması, gösterdikleri büyük coşku ve kararlılık başta EMİS patronları olmak üzere tüm patronları, sermaye sınıfını ve onun temsilcisi olan iktidarın güvenliğini bozmaktadır.  İşçileri, emekçileri  her tür kuralsızlıkla, istedikleri gibi kolayca sömürebilecekleri düzenin güvenliği bozulmaktadır. Bakanlar Kurulu da EMİS patronlarının yanında durduğunu açıkça ilan etmiştir.

Asil Çelik işçilerinin grevinin yasaklanmasını kınıyor, “Hepimizin grevi” diyerek ifade ettiğimiz metal işçilerinin mücadelesi ile her türlü dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha tekrar ediyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]