12 Ocak 2017 ve 15 Ocak 2017 tarihleri arasında2. Grup son bölüm olarak gerçekleştirilen 4 günlük eğitim programımızda;

Kadın sağlığı ve kadın sağılığı hareketleri başlığında Arzu TÜRKMEN ve Canan ÇALAĞAN kadın bedeni ve kadının sağlık bilgisine tarihsel olarak nasıl bir müdahale bu müdahalede tıp biliminin ittifakı ve gaspı ile birlikte hiyerarşik ve aynı oranda bugünün sağlık bilgisini nasıl kadından çalınarak inşa edildiği, kilisenin, hukukun ve birçok kurumsal yapının elbirliği ile kadının toplum içerisindeki yerinin gittikçe sınırlandırıldığı ve aynı zaman dilimleri içerisinde bu müdahalelere karşı kadın mücadelesinin ve kadın sağlık hareketlerinin mücadelesinin de var olduğu bu günlere kadar nasıl sürdürüldüğü.  tartışıldı.

İlk gün ikinci başlıkta istihdam politikaları ve kadın istihdamı bağlamını Gülay TOKSÖZ SES’li kadınlarla paylaştı, çalışma hayatı ve çalışma hayatındaki ayrımcılığın bu ayrımcılık ilişkilerinde ‘’geleneksel kalkınma anlayışında kadınlar hane içindeki cinsiyet temelli işbölümü çerçevesinde doğuran, bakan büyüten ve piyasaya katılmadıkları için üretici kabul edilmeyen kişilerdir.’’ belirlemesiyle kapitalizm ve patriarka temelinde istihdam ve kadın politikalarını değerlendirdi.

Eğitimimizin 2. Gün ilk bölümünde lgbti hareketini, kavramları ve ayrımcılık bağlamanı KAOS gl ‘den Remzi ALTUNPOLAT ile konuştuk. Heterosksist ayrımcılığın lgbti yaşamlara nasıl yansıdığı tarihsel ve politik arka planları ile ele alındığı sağlık ve sosyal hizmet alanında mücadele eden SES’li emekçilerin sorumlulukları ve mücadelelerinin ayrımcılığı gidermede önemli oranda iyi örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğu vurgusu ile tamamlandı.

Eğitim programımızda yer alan engelli ve engelli kadın ayrımcılığı başlığında altı nokta körler derneğinden Züleyha ÖLÇER genel olarak engelli olmak, engelli kadın olmak ve özelde görme engelli bir kadın olarak hem geleneksel aile hem de toplumsal olarak engelli yaklaşımına dair bir sunum gerçekleştirdi ve aynı zamanda kendi deneyimlediği mücadele pratiklerini grupla paylaştı.

Eğitim süreçlerine katılım, sağlığa erişim, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım ve erişim  daha bir çok alanda engelli olmanın baştan bu süreçlere katılımı engelleyici  düzenlemeler içerdiği ve ayımcılığı kurumsallaştırıldığı vurgusu öne çıktı. özellikle  görme engelli kadınların kitap okumak için koşullarıı kolaylaştırıcı olan sesli kitap okumaları yapılması beklentisi  ve önerisi önemliydi bu aynı zamanda bir duyuru da .

Kadın emeği ve güvencesizlik temelinde Melda YAMAN hocamızın  Kadın emeği tartışmaları ve özellikle son aylarda khk ve o hal ile ülkemizdeki süreçlerine güvencesizlik kavramının, esnekliğin çalışma yaşamında, günlük yaşamındaki etkileri tartışılırken tarihsel toplum içerisindeki gelişme ve tartışmalar sunumu ile  mücadelemize güç kattı.

İşçi sağlığı ve güvenliği ,yapılan yasal değişiklikler,iş kazaları ve özellikle kadın emekçilerin maruz kaldığı riskler ve iş yerlerinde oluşturulan kurulların dayattığı çıkmazlara karşı mücadelenin dayanaklarını Eylem KAYA arkadaşımızın katkılarıyla tartıştık.

Bir sorun lanı ve aynı zamanda mücadele perspektifi olması gerekliliği en temel başlık olarak SES’in

Gündemi olması kararlaşması ifadelendirildi.

 

Kadın hareketleri ve mücadelesi temelinde İlknur ÜSTÜN Türkiye kadın hareketleri ve mücadele deneyimleriyle aramızdaydı. Ülke içindeki kadın örgütleri lbt örgütleri ve uluslararası kadın ortaklıklarının bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu en temel yaklaşımın sorun odaklı ve nasıl yapmalı, nerede ve kimlerle yapılmalı, olanaklar ve imkânlar nelerdir bunların tartışılması açısından güç verici ve ön açıcıydı.

Programımızın son bölümünde Feminist politika başlığını Alev ÖZKAZANÇ ile tamamladık.

Feminizm nedir sorusuna tarihsel olarak aranan cevaplar feminist söylemin ilk ortaya çıkışı ve hareket olarak verilen dönemsel ve sürekli mücadeleleri kadın mücadelesinin toplumsal birçok mücadele ile keşişsen yanları kapsamlı bir sunum ve tartışmalarla gerçekleştirildi.

SES kadın eğitimciler eğitimi  2.grup son bölümünde SES’li kadınlarla birlikte olarak, katkı sunarak bu eğitimi mümkün kılan sevgili üye kadın arkadaşlarımıza değerli yol arkadaşlarımıza, akademisyen ve hocalarımıza kurum ve derneklerden gelen temsilcilere değerli emekleri, harcadıkları kıymetli zamanları için  sonsuz teşekkürler.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]