675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan üyelerimiz için açtığımız davalarda Ankara İdare Mahkemeleri ile Aydın ve Diyarbakır İdare Mahkemelerinden incelenmeksizin red kararları gelmeye başlamıştır. Mahkemeler kararlarında KHK’nın kanun gücünde olduğunu belirtip idari yargıda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin iptali için açılmış bir davanın incelenmesine hukuken olanak bulunmadığını belirtmişlerdir.

Sendikamız hukuk bürosu gelen kararlara karşı yasal istinaf temyiz yoluna başvurmaya başlamıştır. İç hukukun etkisizliği karşısında sonuç alıncaya kadar ulusal ve uluslar arası yargı yerlerinde hukuk mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]