HEMŞİRELERDEN DERHAL ÖZÜR DİLEYİN VE FİLMİNİZİN BU SAHNELERİNİ GERİ ÇEKİN!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Son günlerde basın ve medya kuruluşlarında yaygın şeklinde yansımış olan TAFF şirketinin yapımcılığını üstlendiği ‘’dönerse senindir’’ adlı sinema filmindeki Murat Boz’un ve hemşirelerin yer aldığı sahne fotoğrafları yayınlanmıştır. Medyaya yansıyan görsellerden de anlaşılacağı gibi hemşirelik mesleği tamamıyla cinsiyetçileştirilmiştir. Sahne görüntülerindeki şey ne kadın bedeni ve emeğidir ne de hemşirelik mesleğinin kendisidir. Olanın tam olarak anlamı; egemen eril zihniyetin kadına ve hemşirelik mesleğine yönelik yaklaşımının dışa vurulmuş en açık ifadesidir.

Bu kabul edilemez ve hemşirelik mesleği üyelerinden derhal özür dilenerek bu sahnenin geri çekilmesi gerekmektedir.

Sağlık hizmetinin üretilmesinde ve sürdürülmesinde önemli ve hatta olmazsa olmaz diyebileceğimiz hemşirelik mesleğinin icrasında; çalışma koşullarının ağırlığı,  çalışırken karşılaştığı her türlü şiddet, fazla ve angarya çalışma hatta çok çalışmaktan kaynaklı yaşanılan tükenmişlik sendromu, sağlık emekçilerinin ülkemizde maruz bırakıldığı tüm durum ortada iken sahicilikle ilişkisi olmayan görüntüler ve içeriklere, bir film sahnesinde ortaya çıkan görüntülere ve kadın bedenin ve emeğinin sömürülme ve cinsel objeye dönüştürülmesine sessiz kalan Sağlık Bakanlığını da girişimde bulunmaya, göreve çağırıyoruz.

Hemşirelik mesleği ve mesleğin icracısı olanların maruz bırakıldığı toplumsal saygınlığı düşürücü, aşağılayıcı ve hedef haline getirici tutumlara karşı sağlık emekçileri olarak mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırken ayrıca film yapımcısı şirket hem de filmin bu sahnesinde yer alan Murat Boz’u özür dilemeye,  bahse konu olan sahneleri geri çekmeye çağırıyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]