Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin başlattığı “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” ının   dördüncüsü Van’da yapıldı.

26 Ekim 2016 tarihinde Van Bölge Eğt.Arşt.Hastanesi önünde saat 12.30 da Van Şubemiz ve Hakkari-Van Tabip Odası ortak basın açıklaması yaptı. Onlarca sağlık emekçisinin katıldığı basın vansaglikicindemokrasi5açıklamasında  ortak  açıklamayı Tabip Odası Başkanı Özgür Deniz Değer   okudu.  Ayrıca açıklamada  MYK Üyemiz Fikret Çalağan ve TTB MK Üyesi Bülent Nazım Yılmaz kısa birer konuşma yaptılar.

Fikret Çalağan “Bu gün bize, yaşanan hukuksuzluklara ve hak ihlallerine sessiz kamamız ve mücadelede vazgeçmemizi isteyenlere geçmiş tarihimizi hatırlatmak isteriz. Bizler “sendikalar olmaz “ denilen dönemlerde sendikalarımızı kurduk ve mücadelemizi yürüttük. OHAL ve baskı demeden mücadelemizi yükselttik. Bu günde yaşanan bu hukuksuzluklara karşı direneceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için kimsede izin almadık ve almayız. Emek, barış ve demokrasi mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bunun tüm iktidar çevrelerinin duyması için altını bir daha çiziyoruz.” dedi.

Bülent Nazım Yılmaz ise “ bu etkinlik ve buluşmalar çok kıymetlidir. Bu çalışmalara devam edeciğiz. Bu vesile ile tekrardan tüm kesimlere hatırlatmak isteriz ki, iyi hekimlik değeri; barışı, demokrasiyi, özgürlüğü ve emeği savunmaktır.  Bunu savunmaya devam edeceğiz. AKP iktidarı OHAL’le emeğin haklarını kısıtlamaya çalışıyor. Biz emekçiler ise buna izin vermeyeceğiz…” dedi.

26 Ekim 2016 saat 17.00 Van KESK Toplantı salonunda yapılan “sağlıkçılar forum”una onlarca sağlık ve sosyal hizmet emekçisi katıldı. Forumda süreç değerlendirilmesi yapıldı. Önümüzdeki döneme ilişkin önerilerin tartışıldığı toplantı saat 19.00 tamamlandı.

Basın açıklaması ve forum öncesi Pazartesi ve Salı günleri MYK Üyemiz Fikret Çalağan ve Van şube yöneticilerimizin katıldığı işyeri gezileri yapıldı. Birçok sağlık ve sosyal hizmet emekçisi ile bu geziler sonucu buluşmalar sağlandı. Perşembe günü bu gezilere devam edildi.

Basın açıklaması, forum ve işyeri gezilerinde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri mücadele kararlılığını tekrar tekrar ifade ettiler.

“Mücadele edenler kazanacak

Biz kazanacağız”

 

Basın Açıklaması İçin >>>

 

vansaglikicindemokrasi4

vansaglikicindemokrasi3

vansaglikicindemokrasi2

vansaglikicindemokrasi6

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]