PSI(Public Services İnternahionel-Kamu Hizmetleri Enternasyonali) ile ortak yürütülen GÜVENCESİZLİĞE karşı ortak mücadele programı çerçevesinde “Genç Sağlıkçılar ve Güvencesizlik” toplantısı 22 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da  yapıldı.

Sendikamız ve Dev-Sağlık İş ile ortak yapılan toplantı İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda onlarca sağlık öğrencisi ve genç sağlık çalışanın katılımıyla saat 10.30’da başladı.

Açılışını MYK Üyemiz Fikret Çalağan’ın yaptığı  toplantı, daha sonra PSI Türkiye Eğitim Koordinatörü Rıfat Çelebi’nin PSI ile ilgili bilgilendirme konuşması ile devam etti.

Toplantı Mehmet Zencir’in Sağlıkta yaşanan süreç, işgücünün durumu ve güvencesizliği, Menderes Tutuş’un genel olarak yaşanan güvencesizlik ve mücadele dinamiklerini anlatıldığı anahtar sunumlarla ve tartışmalarla toplantı devam etti.

Öğleden sonra ise Tamire Tekgöz(SES Öğrenci Komisyonu) ve Seda Kuzucu(TÖK)’nun sunumu ile başlayan forumda güzel tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalarda özellikle öğrencilerin stajyerlik sürecinde yaşadığı sömürünün vahşiliği  öne çıkan temel başlık oldu. Aynı zamanda bu sömürüye karşı gelişen örnek mücadeleler öğreticiydi.

gencsaglikcilarpsi2

gencsaglikcilarpsi3

gencsaglikcilarpsi4

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]