Birincisini İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz programımızın ikincisini 19-20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirdik.

Sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerinin ve sendikamız merkez ve şube yöneticilerinin dâhil olduğu 3 günlük çalışmada;

Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kadın Doğum Hastanesi olmak üzere 5 iş yerinde ziyaretler yapılarak toplantılar gerçekleştirilmiştir.  Gerçekleşen bu ziyaretler sırasında yüzlerce sağlık emekçisi ile buluşmaların temel gündemini o hal ve KHK ile kamu emekçilerine yönelik saldırılar ve buna karşılık sağlık örgütleri olarak neler yapılması gerektiği tartışılmıştır.

Yapılan çalışmanın sonuçları 21 Ekim saat 17.00 da genel merkezimiz adına MYK üyemiz Belkıs YURTSEVER, TTB MERKEZ Konseyi Üyesi Ayfer HORASAN ve DEV SAĞLIK İŞ Genel Sekreteri Gürsel Kaya’nın katıldığı basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmış ardından Sümer Park resepsiyon salonunda geniş katılımlı forum ile sonuçlandırılmıştır

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]