Sağlık emek ve meslek örgütlerinin başlattığı demokrasi için emek buluşmalarının ilki İstanbul’da yapıldı. İstanbul tabip odasında yapılan foruma genel merkezimiz adına eş başkanımız Gönül Erden, İstanbul tabip odası yönetim kurulu üyesi Muzaffer Başak ve DEV SAĞLIK İŞ başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı.

Sendikamız adına Eş Genel Başkanımız Gönül Erden katıldı. Eş Genel Başkanımız; “siyasi iktidar 7 Haziran’dan bu yana otoriter-totaliter, tekçi, mezhepçi, dayatmacı, toplumu kutuplaştıran bir siyaset benimsenmiştir. Savaş ve düşmanlaştırma politikası, AKP’nin şu anki temel politikasıdır.  Saray darbesiyle başkanlık inşa etmeye çalışan AKP, bu süreçte torba yasalar ve genelgelerle her türlü demokratik hakkın kullanımını ortadan kaldırmıştır. Sendikal hak ve özgürlüklerimizi suç kapsamına sokarak emekçilere saldırıyı büyütmüştür. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri demokrasi ve barışın olmadığı bir yerde sağlıktan bahsedilemeyeceği bu nedenle demokrasi ve barış mücadelesinin aynı zamanda sağlık mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu mücadelede 3 sağlık emekçisinin Aziz’in Eyüp’ün ve Şehmuz’un katledildiği vurgusu yapıldı. Sağlığın yalnızca bedensel ruhsal ve sosyal iyilik hali olmadığı aynı zamanda özgür olma hali olduğunu bugün yaşadıklarımızla deneyimleyerek bir kez daha görüyoruz.

Bugün AKP’nin bütün bu saldırılarına karşı koymanın yolu birlikte ve ortak mücadeledir. Bu nedenle başlattığımız ve İstanbul’dan startını verdiğimiz demokrasi için emek buluşmaları işyerlerinden başlayarak her alanda örgütlü mücadeleyi büyütmek açısından çok önemlidir.  Bu buluşmaları mümkün olduğunca bütün illerde gerçekleştireceğiz.” diyerek düşüncelerini iafde etti.

Arzu Çerkezoğlu; siyasi iktidarın tarihinin en zayıf dönemini yaşadığını, güçsüzlüğünden ve korkusundan saldırdığının altını çizdi.  Taşerona kadro sözü verenlerin bugün bırakın bu sözü yerine getirmeyi, işçilerin emekçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Taşeron örgütlenmesinde de sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte bir mücadele yürütüldüğünü, bizler yan yana geldiğimizde ve bu mücadeleyi bütün demokrasi güçleriyle birlikte büyüttüğümüzde  bütün bu saldırıları püskürtüp kazacağız .. dedi

İstanbul Tabip odası yönetim kurulu üyesi Muzaffer Başak bugün iktidar için barış demenin suç olduğunu, İTO Başkanı Selçuk Erez’in barış dediği için yargılandığını ve oda yönetimine dava açıldığının altını çizdi.

foruma katılan sağlık emekçilerinin de değerlendirmesi topyekün bir saldırının olduğu, bir korku imparatorluğunun yaratıldığı bu saldırılara karşı birlikte ve örgütlü bir mücadele ile yanıt verilmesi gerektiği ortak talepler üzerinden mücadelenin büyütülmesi gerektiği vurgusu yapıldı .

demokrasibulusmasiistanbul2

demokrasibulusmasiistanbul3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]