Hitler ordularının Polonya’yı işgaliyle başlayan ve 52 milyon insanın yaşamına mal olan II. Dünya Savaşı üzerinden tam 77 yıl geçti…

Hala silahlar konuşuyor, bütün insanlık ağır bedeller ödüyor, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair temel kazanımlar her gün biraz daha gasp ediliyor, geriliyor. Sömürü ve kar hırsı, hegemonik güçler arasındaki paylaşım ve iktidar mücadeleleri savaşları süreğen hale getiriyor.

Suriye ve Irak başta IŞİD ve El Nusra olmak üzere daha birçok paramiliter vahşet güçleri eliyle kan gölüne çevriliyor, bölgenin doğal kaynakları emperyalizme peşkeş çekiliyor.

Kayıtsız, Şartsız ve “Ama”sız, İçeride ve Dışarıda Barış’a Çağırıyoruz!

AKP döneminde iktidar ortağı haline getirilen, iktidarlar tarafından korunan, örgütlenme alanları açılan ve silahlandırılan Cemaat, adını ironik şekilde “Yurtta sulh” olarak koydukları darbe girişimiyle ezilenlere ve emekçilere karşı 15 Temmuz’da savaş açıyor. Darbe girişimi Cemaatin elinde patlasa da, siyasi iktidar bu kez başka cemaatlere devletin kapılarını açarak yeni tehlikelere zemin hazırlıyor.

Kan ve gözyaşından beslenme, katliam ve felaketlerden dahi iktidarını güçlendirme konusunda “uzmanlaşan” AKP iktidarı, darbe girişimini temel hak ve özgürlükleri askıya almak için fırsata çevirmede gecikmiyor!

Çalışma yaşamında 12 Eylül darbesinin bile cesaret edemediği hukuksuzlukların, emek karşıtı yasaların, fiili uygulamaların ardı arkası kesilmiyor.

İktidar dışında kimsenin ne iş güvenesinin ne de can güvencesinin olmadığı karanlık bir dönemden geçiyoruz.

Ülkemiz adı konmamış savaş halinden Cerablus işgaliyle resmen de bir savaş haline sokuluyor. OHAL ile savaşın içte yaratacağı tepki ve muhalefetin önü alınıyor, cephe gerisi dikta uygulamaları ile “sağlama alınmaya” çalışılıyor.

Sokağa çıkma yasakları, hukuka aykırı şekilde ilan edilen güvenlik bölgelerinin yaygınlaşması, yerleşim yerlerinin dünya ile ilişkisinin kesilmesi, işkence vakaları, toplu gözaltı ve tutuklamalar, şehirlerin ağır silahlarla taranması gibi uygulamalar devletin “rutin uygulamaları” haline getiriliyor! Muhalif basın yayın organları basılıyor, basın emekçileri gözaltına alınıyor, yazarlar bir bir cezaevlerine konuyor.

Başta Aleviler olmak üzere diğer inanç grupları baskı altında tutulurken, devletin en üst makamlarında devlet töreniyle zikir ayinleri düzenleniyor.

Laik, demokratik, bilimsel ve anadilinde eğitim talebinin aksine gerici eğitim müfredatı dayatılıyor.

Bir kez daha kadın tüm saldırıların hedef tahtası haline getiriliyor, çocuklarımız ya IŞİD’in eğitim yuvalarına ya da tecavüzcü, tacizci sapık vakıfların kucağına itilmek isteniyor.

Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve müzakerelere dayalı siyasal çözümünü iktidarlarının sonu olarak gören AKP, on yıllardır binlerce insanımızın ölümüne, çocuklarımızın geleceği olan kaynakların savaşa aktarılmasına, doğanın ve yerleşim yerlerinin yıkımına yol açan tekçi, inkârcı ve faşizan yöntemde ısrar ediyor.

Kan Ve Gözyaşı Dışında Bir Sonuç Yaratmayan, Yaratamayacak Irkçı, Ayrımcı, Tekçi, Cinsiyetçi, Mezhepçi Siyaset Terkedilmelidir!

Savaşta ve barışta ölenler/öldürülenler olarak, iktidardan ve sermayeden barış, özgürlük, eşitlik beklenmeyeceğinin farkındayız. Çünkü bizler öldürülüyoruz, sürgün ediliyoruz, işkenceden geçiriliyoruz, tecavüze uğruyoruz. Çünkü bizler savaşlarda bedel ödeyenleriz.

Ülkedeki siyasi gelişmeler barış için daha fazla mücadele etmemiz gerektiğine işaret ediyor.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin daha da büyütülmesini ve etkin bir mücadele yürütülmesini zorunlu kılıyor.

Bu karanlık ve savaş halinden halklarımızı ve emekçileri kurtaracak olan emek, barış ve demokrasi mücadelesidir.

Eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı kendi ellerimizle kurana kadar mücadele etmeye ve mücadeleyi her gün biraz daha büyütmeye devam edeceğiz…

 

YAŞASIN EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN KESK!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]