Siirt’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir çocuk evinde kalan ve yakın zamanda 18 yaşını doldurmuş olan bir kız çocuğunun kuruluşta görevli psikolog ile evlendirilmesine ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Gündem Çocuk Derneği, İnsan Hakları Derneği Çocuk Komisyonu, Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi, Uçan Süpürge, Mezopotamya Psikologları İnisiyatifi ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kurumlar adına Basın Açıklaması Metni Sendikamızın Hukuk ve TİS Sekreteri Aylin Akçay tarafından okundu.

Akçay, “Devlet koruması altında bulunan bir çocuğun,  bu kurumda meslek elemanı olarak çalışan kişi ile evlenmesi en basit ifade ile son derece endişe vericidir. Geçtiğimiz gün kamuoyuna yansıyan bu gelişmeler ciddi bir ihmal ve de istismar örneği teşkil aspbsiirt2etme potansiyeli taşımaktadır. Bakanlık nezdinde yapılan, konunun acilen araştırılması ve konuya ilişkin tedbir alınması yönündeki girişimlerinin de henüz bir sonuca ulaşamadığı gözlemlenmektedir. Durumun ne psikologluk meslek etiğine ne de herhangi makul bir ahlak anlayışına uymadığı ortadadır.

Yaşanan bu durum kişilerin iradelerinden bağımsız olarak ele alınmalı ve sadece “yasal olarak reşit sayılan” iki insanın birlikteliği gibi değerlendirilmemelidir. Söz konusu meslek elemanı bir psikologdur ve bahsi geçen kız çocuğunun bulunduğu ve ona “koruma” sağlamak gibi bir işlevi olan kurumda çalışmaktadır. Böyle bir asimetrik ilişki ve sonucunda ortaya çıkan bu durum psikologluk meslek etiğinin ciddi bir biçimde ihlal edilmiş olunabileceğinin göstergesidir.

Yaşanan olay, devlet koruması altındaki çocuklarla çalışanlar tarafından mesleki sınırlarının ihlal edilmesi anlamını taşır. Bu yaşanan münferit bir olay değil bir olgudur ve bu olgu ile topyekûn mücadele edilmesi gereklidir.

Hem bahsi geçen olayın derhal incelenmesi ve gerekli tedbirlerin bir an önce alınabilmesi için hem de ileride benzer durumların yaşanmaması için koruma altındaki çocukların durumu iyileştirilmeli, çocukla çalışan profesyoneller, yöneticiler ile bakim personelinin seçimine özen gösterilmeli ve meslek elemanlarının denetiminin sağlanabileceği meslek odaları gibi bağımsız mekanizmaların kurulmasının önü açılmalıdır.” dedi.

Açıklama sonrasında Türk Psikologlar Derneği adına Ebru Ergin, “Hukuki bir engel görülmemekle birlikte koruma altında olan bu çocuğun 18 yaşına girmeden önce bir ilişkisinin olup olmadığı incelenmelidir. Mesleki etik açısından kaygı verici bir olan bu konuyu takip edeceğiz” dedi.

Sonrasında ise Sosyal hizmet Uzmanları Derneği Adına ise Mehmet Can Özkaya söz alarak, “Önemli koruma altında olan çocukla evlenen meslek elemanının ilişkisinin mesleki çerçevede ele alınmasıdır. Meslek elemanının reşit olsa bile sorumluluğu altındaki biri ile evlilikle sonuçlanacak bir ilişki kurması rahatsız edici bir durumdur.

Ne yazık ki, bu benzeri kuruluşlarda meslek elemanı dahil olmak üzere çalışan seçiminde özen gösterilmeli, denetimin sağlanması için meslek odaları sürece dahil edilmelidir.” dedi.

Sendikamız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na resmi bir başvuruda da bulunmuş olup ne yazık ki, bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştır. Bakanlığın alacağı tutumu takip etmekle birlikte hukuki sürecinde başlayacağının bilinmesini istiyoruz.

Ayrıca Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın cevaplamasını istediği soru önergesi ektedir.

 

Önergeyi İndirmek İçin >>>

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]