OHAL ve KHK’ya dayanarak işyerlerinde hukuksuz bir şekilde doldurtulan formlara ilişkin girişimlerde bulunduk!

Facebook
Twitter
WhatsApp

OHAL ilanı ile birlikte, işyerlerinde kamu emekçilerinden Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı şekilde kişisel bilgileri içeren formlar doldurmaları talep edilebilmektedir.

04.08.2016 tarih 685 sayılı yazımızla bu konuda daha önce Şube/Temsilciliklere bilgi verilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili, Başbakanlık Müsteşarlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı’na ve Devlet Personel Başkanlığı’na yazılar yazılmıştır.  Yazılarımız aşağıdaki bağlantılara tıklayarak okuyabilirsiniz:

başbakanlık müsteşarlığına

devlet personel başkanlığına

çalışma ve sosyal güvenlik müsteşarlığına

İşyerlerinde doldurulmak istenen formların farklıklar içermesi, bu uygulamanın yaygınlaşması üzerine yeniden konu ile ilgili bilgi verme zorunluluğu doğmuştur.

Birçok işyerinde kamu personeline doldurmaları için tebliğ edilen ve farklı sorular içeren formlar incelendiğinde Anayasa ve tarafı olduğumuz temel insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan insan haklarına aykırılıklar bulunmaktadır.

Anayasamızın 15/2 maddesinde her şart altında kişilerin, din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacakları ve bunlardan dolayı suçlanamayacaklar, masumiyet karinesinin (mahkeme kararıyla suçlanmadıkça kimse suçlu ilan edilemez) hiçbir şekilde ihlal edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bunun yansıra Anayasa 90. Madde uyarınca tarafı olduğumuz ve yürürlükte bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 15/2. Maddesi ile BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 4. Maddesi benzer güvenceleri teminat altına almıştır. Bu haklar OHAL ve sıkıyönetim halinde dahi kesinlikle ihlal edilemeyecek haklardır. Bunun yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. Maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiş olup, vakıf, dernek üyeliğinin ilgilinin açık onayı olmadan işlenmesinin yasak olduğu özel olarak belirtilmiştir.

İşyerlerinde kamu çalışanlarına dağıtılan formların pek çoğunun hukuksal bir dayanağı olmadan, yöneticiler tarafından keyfi olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Nitekim kimi “bilgi formlarında” kişilerin ve aile bireylerinin sosyal medya hesaplarına erişimle ilgili tamamen kişiye özel bilgiler talep edilmektedir.

Bu durumda 300-2016/685  sayılı yazımızda belirtildiği üzere bu konu ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ve herhangi bir form doldurmadan önce işyeri temsilcilerimizle/Şube Yönetimimizle iletişime geçmeleri sağlanmalıdır.

İşyerlerinde hukuksal dayanaktan yoksun, OHAL’in yarattığı baskı ortamında keyfiyetle hazırlandığını değerlendirdiğimiz formların yasal dayanağının yazılı olarak tebliği talep edilmelidir.

Yasal dayanak hakkında bilgi verilmesi durumunda ayrıca Hukuk Birimimizce değerlendirme yapılacaktır.

Ancak, üyelerimizin ve aile bireylerinin sosyal medya hesapları/paylaşımları/şifreleri kişisel verileri olup, bu verilerin bir önceki yazımızda paylaşıldığı üzere talep edilmesi mümkün değildir. Üyelerimizin kişisel bilgilerini vermeme veya bilgi formlarıyla başkaları hakkında sorulan sorulara yanıt vermeme hakları bulunmaktadır.

Bu süre içerisinde benzer örneklerle işyerlerinde yaşanan hak ihlalleri ve keyfi uygulamalar ilgili kurumlar ve uluslararası kurumlarla paylaşılmak üzere Genel Merkezimiz tarafından rapor haline getirildiğinden, var olan hak ihlalleri ve uygulamalar hakkında Genel Merkezimizin düzenli olarak yazılı bilgilendirilmesi ayrıca önem taşımaktadır.

 

İçinden geçtiğimiz zor süreci örgütlülüğümüzle ve dayanışmamızla aşacağımıza olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]