Eğitimciler Eğitimi 3. Grup 2. Toplantısını Gerçekleştirdik

Facebook
Twitter
WhatsApp

2 günlük eğitim toplantımız, Ankara Eğitim-Sen Genel Merkezinde  tanışma ve motivasyon oyunuyla başladı. Tanışmadan sonra katılımcıların sağlık çalışanlarının sağlığı modülünden ne beklediği konusunda beyin fırtınası yapıldı.

Çalışmanın ardından Mehmet Zencir, katılımcıların beklentilerine nasıl cevap olunabileceği ile ilgili değerlendirme yaptı.
Menderes Tutuş’un işçi Sağlığı Hareketi Tarihi sunumuyla devam eden programda tarihsel süreç içinde işçi sağlığı ve işçi sağlığını tehdit eden unsurlar mercek altına alındı.
Üçüncü  Oturum Mehmet Zencir ve Aslı Davas’ın yürüttüğü Tehlikeler-Riskler olgu çalışmalarıyla başladı. Beş ayrı gruba ayrılan eğitim grubumuz;  kimyasal, biyolojik, Ergonomik, fiziksel ve psikososyal risklerle ilgili oluşturdukları sunumlarını sundular.

Grupların yaptığı sunumlardan sonra Mehmet Zencir ve Aslı Davas; riskleri engellemeğe yönelik sistematiğin nasıl oluşturulacağı ile ilgili yapılabilecekler konusunda anahtar sunumlar yaptılar.
İkinci gün İSGB çalışmaları, risk değerlendirme sunumuyla başladı. Sunumu yürüten hocamız Mehmet Zencir, İSGB ile ilgili yasalalar ve yönetmelikler ile ilgili bilgi verdi.
İkinci oturumda SİG kurulu canlandırıldı. Kurulun oluşturulma süreçleri ele alındı.
Üçüncü oturumda ; Coşkun Canıvar İstanbul Tıp Fakültesi mücadele örneğini paylaştı. İş kazaları, önlemleri ve yasal mevzuatlar ile ilgili sunum yaptı.
Son oturumda 2 günlük eğitim çalışması ile ilgili forum yapıldı. Forumda sağlık çalışanlarının sağlığı ve İSG hakkında yerelde ve genelde durumlarımızın tespiti ve tespit edilen sorunların nasıl aşılacağı ile ilgili tartışmalar yapılıp çözüm için nasıl hareket edileceği noktası üzerinde duruldu.

2 günlük eğitim çalışması iki günün değerlendirmesi ile tamalandı.

egitimcileregitimi3grup2toplanti1

egitimcileregitimi3grup2toplanti2

egitimcileregitimi3grup2toplanti4

egitimcileregitimi3grup2toplanti5

egitimcileregitimi3grup2toplanti6

egitimcileregitimi3grup2toplanti7

egitimcileregitimi3grup2toplanti8

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]