Sendikamız tarafından üniversite hastanelerinde çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelik Nisan ayı içerisinde yapmış olduğu anket sonuçlarını Yükseköğrenim Kurulu’na ilettik.

Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Genel Sekreterimiz Birsen Seyhan bugün (31.05.2016) YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu ile görüştü.

Görüşmede ankette öne çıkan sorunlar;

*Ücretlerin yetersiz olması

*Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması ve emekli maaşlarının yetersizliği

*Döner sermaye ödemelerindeki sorunlar

*Mobbing, yönetici baskısı, kayırmalar

*Kadrosuz- güvencesiz çalışma

*Sağlık personeli yetersizliği

*Fazla çalışma ve nöbet

*Eğitim kalitesinin düşmesi

*Şiddet ve tacizle karşılaşma riskinin yüksek olması

*Kamu sağlık kurumlarının şirkete dönüştürülmesi

görüşüldü.

Bu sorunların yanı sıra;

*Yöneticilerin çalışma barışını bozacak bir biçimde sendikalar arası taraf tutma,

*Sendikamızın üye ve yöneticilerine ilişkin baskı, mobbing vb. uygulamalar,

*Yönetmelik vb. çalışanları ilgilendiren düzenlemelerde sendikamızdan da görüş alınması,

*Muammaya dönüşen lisans tamamlamada bütün bölümlere lisans tamamlama hakkının verilmesi ile uzaktan eğitim ve eğitim uygulamalarındaki zorlukların ortadan kaldırılması hakkında görüş ve önerilerimiz iletildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]