Kadın cinayeti bu kez üyemiz Hatice Çelik’i aramızdan aldı. Yine bir kadın, yine eşinden ayrılmak istediği için ve yine devlet kurumlarından korunma talep ettiği halde korunmadı ve öldürüldü. İstanbul Şişli şube üyemiz hemşire Hatice ÇELİK karşılıklı anlaşarak boşanma kararı verdiği eşinin 12 Nisan gecesinde bıçaklı saldırısından kaçmaya çalışırken balkondan düşmüş ve Bezm-i Alem Vakıf Gureba hastanesine kaldırılmıştır. Hatice çelik, tüm çabalara rağmen 27 Nisan 2016 gecesi yaşamını yitirmiştir.

Bir kez daha erkek şiddeti sonucu bir kadın arkadaşımızı yitirmek bizleri üzmüş, ama aynı zamanda kadın mücadelesini daha da büyütme sorumluluğumuzu artırmıştır.

Günümüzde dünyada ve Türkiye’de Kadına yönelik şiddet ve katliamlar gittikçe artmakta, yaşamın bütün alanlarını tehdit etmektedir. Erkek egemenlikçi kapitalist sistem kadına yönelik baskı, şiddet ve katliamların esas sorumlusudur. Son yıllarda ülkemizde kadın katliamlarındaki artışın sosyal, ekonomik, kültürel birçok nedeni vardır; ve bu nedenleri derinleştiren mevcut AKP iktidarının kadına karşı cinsiyetçi politikaları, yani ‘’kadının yeri evi, sahibi erkektir ’yaklaşımıdır.  AKP iktidara geldiği günden bugüne kadar kadına karşı şiddet politikalarını daha sistematik bir biçimde geliştirerek derinleştirmiştir.

Üyemiz Hatice ÇELİK İstanbul Bayrampaşa’da Okmeydanı eğitim araştırma hastanesinde yoğun iş yükü altında 13 yıldır hemşire olarak çalışmaktaydı. Üyemiz ve meslektaşımız çeşitli kurumlara başvuruda bulunmuş olmasına rağmen erkek şiddetinden korunamamıştır. Dolayısıyla en başta şiddeti üreten bir kurum olan aile içindeki şiddet olmak üzere her türlü şiddetin kaldırılmasından sorumlu olan devlet ve kurumları, kadınları korumamakta, tersine AKP iktidarının cinsiyetçi politikaları şiddeti meşrulaştırmakta ve artırmaktadır. Kadın ve ona karşı geliştirilen politikalarda aile kurumu da erkek, devlet, yargı ittifakının en belirgin ortağıdır.

Kadınlara sistematik olarak yöneltilen şiddete karşı kadınların bir arada, dayanışma içinde mücadele etmesi günümüz koşullarında daha da önem taşımaktadır. Bir kez daha kadın dayanışması yaşatır demek ve mücadelemizi büyütmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.

SES olarak hem kadın mücadelesini yükselteceğimizi, hem de Üyemiz Hatice ÇELİK ‘in dava sürecinin takipçisi olacağımızı paylaşıyoruz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]