ESKİŞEHİR; Sorunlarımıza çözüm istiyor, YETER ARTIK diyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Son dönemde sağlık bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde anketler yaptık. Sorunlar nerede  ise ortak ve çözülebilir. Anketlerimizde;

% 10,55 Ücretlerin yetersizliği,% 8,25 Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması,

% 7,10 Döner sermaye ödemelerindeki adaletsizlik,% 6,64 Kadrosuz güvencesiz çalışma,

% 6,62 Mobbing, yönetici baskısı ve kayırmalar,% 6,00 Sağlık personeli yetersizliği,

% 5,56 Fazla çalışma, fazla nöbet,% 5,06 Sağlık alanında eğitim kalitesinin düştüğü,

% 4,41 Şiddet ve tacizle karşılaşma riski,% 4,40 Ek göstergelerin düşüklüğü, % 4,37 Kurumların şirket haline dönüştürülmesi,

% 4,21 Yemeklerin  , ortamın kalite ve yetersizliği,% 4,05 Angarya, görev dışı çalışmanın arttığı,

% 4Genel bütçeden pay alınmadığı,% 4 Fiili hizmet zammının verilmediği belirtilmiştir. Bunların dışında daha 9 madde mevcuttur. Bizler bu sorunlarla taleplerimizi Rektörlere bildirerek, tüm illerden gelen arkadaşlarımız ile YÖK e götüreceğiz.

Bu sorunları çözmediğiniz gibi;

Kiralık işçi yasası, memurların iş güvencesinin kaldırılarak sözleşmeli yapılmaya çalışılması, taşeronların kandırılarak Özel sözleşmeli yapılmaya çalışılması, Kıdem tazminatlarının kaldırılması çalışmaları bakanlar tarafından açıklanmıştır.

Bunların yanında;

Başka ülkede yaşamıyormuş gibi taş taş üstünde bırakmayacağız diyenler, Bir kereden bir şey olmaz diyenler, Anayasayı tanımayanlar, hakimleri , savcıları sürgün ederiz diyenler , iş cinayetleri kaderdir diyenler, hamile kadın sokakta gezmemeli diyenler, 8 yaşında çocukla evlenilebilir diyenler ve en son bu ülke laik olmamalı diyenler bu ülkede.

İŞTE TAMDA BUNLARA CEVAP OLSUN DİYE 1 MAYIS ‘a

Sömürüsüz bir dünyada tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin , onurlu yaşayan vatandaşı olmak istediğimizi haykırmak için 1MAYIS ‘a

Daha ne sayabiliriz, Daha ne söyleyebiliriz, yarın çok geç olacak , daha ne kadar sessiz kalacağız. Geleceğini düşünen, emeği için, ülkesi için tüm ESKİŞEHİR’ i Pazar günü saat 12,00 da Sakarya caddesi başına bekliyoruz.

Yalçın MUTLU

SES ŞUBE BAŞKANI

eskisehirtip1

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]