Gerek Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde, gerekse de bağlı kuruluşlarında görevli Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimci ve diğer çalışanların görev yerlerinin sık sık ve sürekli olarak düşünceleri sorulmadan “ben yaptım oldu” mantığıyla değiştirildiğine tanık olmaktayız.

Bunun sebebi anlaşılamadığı gibi, bu durum çalışanların üzerine kabus gibi çökmekte; iş huzurunu, iş barışını, iş disiplinini, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını bozmakta, işlerin yavaşlamasına, aksamasına ve en nihayetinde müracaatçı kesiminin zarar görmesine yol açmaktadır.

Ayrıca hizmet içi eğitim, aday memur eğitimi ve diğer toplantıların mesai saatleri dışında düzenlendiği, Çocuk İzlem Merkezlerinde ise, 24 saat nöbet hizmeti verildiği, karşılığında herhangi bir ücret ödenmediği veya izin kullandırılmadığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki “angarya” anayasaya göre bir suçtur ve 40 saatin üstündeki çalışmalar fazla mesaidir ve bir karşılığı olmalıdır.

Bir diğer konu ise, ülkemizin bir yanında halen devam eden savaş koşullarında operasyonlar bitti denilerek psiko-sosyal destek sunulması amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve Sosyologlar görevlendirilmektedir. Yapılan bu görevlendirme belirli bir plan ve programa bağlı olmadan tepeden inme bir onayla, personelin görüşü alınmadan yapılmakta, uygun çalışma ortamı bulunmayan, çatışmaların devam ettiği bölgede yapılan çalışmalar niteliksiz kalmaktadır.

Ayrıca şimdiye kadar İlimizden görevlendirilen 11 mesleki personelin 9’nun Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olması manidardır.

Yaşanılan bu sorunların çözümü yönünde çalışanlar muhatap bulamamakta, idareciler tarafından görüşme talepleri reddedilmektedir.

Bizler alanımızın her biriminde, ülkemizin her köşesinde çalışmaya hazırız. Mesleki varlığımızın ve gücümüzün farkındayız. Ancak yapılan bu görevlendirmeler açık bir şekilde mobbingtir. Yapılan mobbinge karşı sessiz kalmayacağız.

Hizmetliden şoföre, mesleki personelden müdürüne kadar tüm çalışanların fikir ve hedeflerinin yönetime dahil edildiği iddia edilen Toplam Kalite Yönetimi denilen ve sözde sahip çıktıkları yönetim biçiminin “mobbing” neresinde yer almaktadır ?

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizler haksız, gereksiz ve keyfi olarak yapılan görev yeri değişikliklerinin, il dışı görevlendirmelerin, mesai saatleri dışındaki görevlendirmelerin, uygulanan mobbingin takipçisi olacağız. Görev yeri değişikliklerinin, uygulanan mobbingin, muhatap bulamamanın ve ayrımcılığın son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi burada herkesle paylaşmak isteriz.

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri                          Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Sendikası Adana Şubesi                                           Adana Şubesi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]