Danıştay 4. Dairesinin 2014/5989 E sayılı ve 01.10.2015 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile 17.08.2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki gelir vergisi alınması ile ilgili hükümlerin yürütmesi durdurulmuştur.

Bu kararın göz önünde bulundurarak Sağlık Bakanlığın yeni bir ileme yer bırakmadan kesilen gelir vergileri ödemesi ve kurumun mahkeme masraflarında kurtulması, ayrıca da sağlık emekçilerin oyalanmaması gerekir.

Binlerce sağlık emekçisi topladıkları dilekçeleri Genel Merkezimize ulaştırdılar. Sendikamızda toplanan bu dilekçeleri Sağlık Bakanlığına ulaştırdı.

 

Dilekçe Örneği İçin >>>

Sağlık Bakanlığına Gönderilen Yazı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]