Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve nöbetlere gitmedikleri için verilen ihtar puanlarını yargıya taşıyan üyelerimizin açtığı davalar sonuçlandı. Manisa 2. İdare Mahkemesinde görülen davalarda üyelerimiz haklı bulundu ve dava konusu ihtar puanları iptal edildi. Mahkeme kararında, üyelerimizin nöbete gitmeme yönündeki davranışının örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek üyelerimizin disiplin suçu teşkil etmeyen eylemleri nedeniyle 5 ihtar puanı ile cezalandırılması ve bu cezaya yaptıkları itirazın reddinde hukuka uyarlık görmeyerek işlemlerin iptaline karar verdi. Gerekçeli kararlar paylaşılmaktadır.

 

Mahkeme Kararları İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]