Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adaletsiz bir şekilde dağıtımı yapılan ek ödemelerle ilgili hastane önünde basın açıklaması yapıldı.


BASINA VE KAMUOYUNA

Yoksulluk sınırının 4750 tl’ye yükseldiği Türkiye’de biz sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı bu sınırın altında bir ücretle çalıştırılmaktadır. yıllarca sağlık çalışanları döner sermaye alıyorlar aldatmacası ile maaşları eritilmekte. Toplu sözleşmede oynanan ortaoyunu ile yandaş sendika eliyle çalışanlar adına satış sözleşmesi imzalanmakta, maaşlara yapılan komik artışlar da yapılan kimi vergi zamlarıyla erimekte, gelirlerimize koyulan vergi dilimleri ile zamlardan daha fazlası geri alınmaktadır.

Zaten insani bulmadığımız, çalışma barışını bozan, çalışanlar arasında rekabete ve huzursuzluğa neden olan, hastayı müşteri, sağlık hizmetlerini meta gören performans sistemini ilk uygulamaya geçtiği günden diyarbakirekodeme2bu yana kaldırılmasını defalarca dile getirdik. Maalesef bu itirazlarımızın haklılığı zaman içerisinde defalarca ortaya çıktı. Bu sistemin sağlık emekçilerinin emeğini ne kadar sömürdüğünü, emeğinin karşılığını almayı çoğu zaman imkansız hale getirdiğinin örneğini biz Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları birebir yaşadık yaşıyoruz.

Sabrımız kalmadı artık. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki performansa dayalı ücretlendirmenin derhal sonlandırılması gerekmektedir. Ama bu sistemin devam ettiği süre içerisinde de emeğimizin karşılığı olan ücretlendirmenin yapılması için ilgili herkesin sorumluluğunu yerine getirerek hakkaniyet çerçevesinde düzenlenmesini talep ediyoruz. Hastanemizde giderek azalan döner sermaye ücreti çalışanların motivasyonunu bozmakta ve çalışma şevkini bozmaktadır. Bilindiği gibi hastayı müşteri olarak gören bir işletme mantığıyla hastaneler yönetilmektedir. Bu durum Hastane geliri, hasta sayısı, ameliyatlar vb parametrelere göre değişmektedir. Ancak Hastanemizde hasta sayısının ciddi şekilde arttığı Ocak ay’ında dağıtılan döner sermaye miktarında artış sağlanmadığı gibi alınan ek ödemede büyük oranda azalmanın olduğunu görmekteyiz. Buradan ilan ediyoruz emeğimize sahip çıkacağız. Hastanelerin yönetilememesinin faturasını biz sağlıkçılar ödemeyeceğiz. İlimizde yöneticilerin Torpille belirlendiği, nitelikli hizmet üretme yerine siyasilerin özel isteklerini yerine getirmeye çalışan yöneticilerin kurumlarımız ve çalışanlar lehine bir şey üretmedikleri ortadadır. Bunun yerine sağlık emekçilerinin olurunu alan, kurumlarımızı işletme ve rant alanı görmeyen. Bütün çalışanlara eşit yaklaşan yöneticilerin olması zorunludur.

Hastanemizde ve il genelinde işletmeye konulduğu ilk günden sağlık çalışanlarının yaka silktiği ve bizim araştırmalarımıza göre hastane gelirinin düşük olmasının temel sebeplerinden biri olarak görülen hastane otomasyon sistemi büyük sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır: Sistem sürekli donduğu için birçok veri girişi yapılamamakta bu durum çeşitli sorunlara neden olmaktadır. çalışanların iş yükünü anlamsız bir şekilde arttirmakta, otomasyon sisteminin SUT güncellenmesi sorunu bulunmakta,3 basamak yataklı tedavi hastanesi olduğumuz için bazı yeni hizmetlerin sut uyumu  sorunu oluşmaktadır.

Otomasyon sisteminden sağlıklı istatistiki veriler alınamadığı, farklı zamanlarda alınan verilerin birbiri ile uyuşmadığı görülmektedir.
hatta sistem’de o kadar açıklar var ki ayni günde ayni polikliniğe 2 kayıt yapılabilmektedir. hbys sistemi ilgili sorunların defalarca tutanak altına alınmasına karşın bir çözümün üretilmemesi manidardır. Çalışanların ortak değerlendirmesi çerçevesinde verilen hizmetlerin arttığı ancak faturalandırmalarda azalmanın olduğu yönündedir. hastanemizde giderek azalan döner sermaye ücretlerindeki düşüşün asla verilen hizmetlerden, sağlık çalışanlarından kaynaklanmadığı ortadadır. Döner sermaye sistemi üzerinden çalışanlar ayrıştırılmakta,

h aklarımız muğlaklaştırılmaktadır. bütün giderler, nöbet ve fazla mesailer dahil her şey aynı para üzerinden manüple edilerek farklı şekilde kamuoyuna servis edilmektedir. doğru olan bu sistemden vaz geçilerek haklarımızı garanti altına alan yeni bir düzenlemenin yapılmasıdır.                                                                                   Sonuç olarak Bu durumun ivedilikle araştırılması, neden ne olursa olsun ortaya çıkarılarak yeni düzenlenmenin yapılması gerekmektedir aksi halde hakkımızı her türlü şekilde savunacağımızı belirtmek isteriz.

Şayet emeğimizin karşılığı olan insani bir ücret talebimiz karşılanmazsa hukuki girişimlerimizin olacağı, bugün uyarıcı mahiyette olan basın açıklamamız ve birazdan yapacağımız oturma eylemimizin de farklı eylem tarzlarına evireceğimizi burdan yetkililere ilan ediyoruz.18.02.2016

                                                                               SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]