DÜZCE; HALKIN VE GELECEK NESİLLERİN SAĞLIĞI TEHLİKEDEDİR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

 İlimiz Esençam Köyü mevkiinde Düzce Belediyesi tarafından yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi, çevresindeki yaşam alanları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Melen Çayı’na 200 m, Hasanlar Barajı’na 1 km, Hasanlar Köyü ve Hecinler Mahallesine 350 m, diğer köylere ise 800 m mesafede kurulan Katı Atık Tesisi halkın Anayasal hakkı olan temiz bir çevrede yaşama hakkını ihlal etmektedir.

Nasıl mı?

Bugünden yarına çöp alanında oluşacak olan bakteri ve kimyasalların yeraltı ve yerüstü suyuna karışmasıyla birlikte halkın temiz ve sağlıklı su kullanımı hakkı engellenecektir. Bu durum bulaşıcı duzceatikdepo2hastalıkların oluşmasına ve yayılmasına sebep olacak geniş toplum kesimleri için salgın hastalık riski oluşturacaktır. Ayrıca çöp sularının biriktirildiği havuzdan dolayı da etrafa kötü bir koku yayılmakta, soğuk havaya rağmen karasinekler dolaşmakta hatta bu durum kalıcı konutlardan bile kendisini hissettirmektedir. Mahallelinin anlatımına göre yağmur ve kar yağışlarında çöp suları konutların lavabo ve lağımlarından bile gelmektedir.

Şimdiden durum bu halde iken, çöplerin toplanması ve saklanması ile ortaya çıkacak olan metan gazı da yangın ve patlama riski taşımaktadır. Yine çöp alanlarında açığa çıkan ve içeriğinde karbondioksit, hidrojen sülfür gibi zehirli gazları barındıran biyogazlar insan sağlığı için tehlikeli olup solunması ile kronik solunum sistemi semptomları açığa çıkarmakta ve uzun vadede kanser oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Çöpün bozunması sürecinde açığa çıkan bu gazlarla birlikte çöplerin bileşeninde bulunan toksik maddeler ise hem yöre halkına zararlıdır hem de çevresel olarak suya, toprağa, havaya karışarak insanları hayvanları ve doğayı sağlıksız hale getirebilmektedir.

Görüldüğü üzere; Katı Atık Bertaraf Tesisi halkın havasını, suyunu, toprağını ve sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Tüm bu durumlara rağmen Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında düzenlenen olumlu görüşle ÇED Raporu düzenlenmiş ve yaklaşık bir yıl önce tesisin açılışı yapılmıştır. Hasanlar ve Esençam Köylüleri tarafından tesisin iptali için Sakarya 2. İdaresi Mahkemesi’ne dava açılmış ve Kasım 2015’de mahkeme tesisin faaliyetin durdurulmasına ilişkin karar vermiştir. Mahkeme kararına rağmen tesisin faaliyetine devam etmesi üzerine köylüler çadır kurup çöp kamyonlarının geçmemesi için nöbet tutmaya başlamıştır.

Halkımızın havasına, suyuna, toprağına sahip çıkması adına başlattığı bu onurlu nöbeti KESK’li kamu emekçileri olarak bizler de destekliyoruz.

Halkın sorunlarını kendi sorunlarımızdan ayrı görmeyen Sendikalar olarak geri dönülmez sağlık sorunları açığa çıkmadan, halk sağlığı tehlikeye sokulmadan Mahkeme Kararının titizlikle uygulanması konusunda;

Başta Düzce Belediyesi olmak üzere ilgili Kurumları kamuoyu önünde uyarmayı, görevlerini yerine getirmeye davet etmeyi görev biliyoruz. Bu yörede yaşayan ve 17/02/2016 günü (bugün) itibariyle 38 gündür nöbet tutan halkın sesine kulak verilmeli ve gereği derhal yerine getirilmelidir.

 

HECİNLER VE ESENÇAM HALKI YALNIZ DEĞİLDİR!

TEMİZ HAVA TEMİZ SU İSTİYORUZ!

YAŞASIN HALKIN ONURLU DİRENİŞİ!

 

                                                                                  DÜZCE KESK BİLEŞENLERİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]