Siyasal iktidarın mücadelemizi kırmak amaçlı üyelerimiz üzerinde yaratmaya çalıştığı baskıları protesto etmek amacıyla, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği önünde kitlesel basın açıklaması düzenledik.

Basın açıklaması öncesi şube sekreterimiz Cihan TÜZÜN kısa bir değerlendirme konuşması yaptı. Ardından basın metnini şube Eşbaşkanımız Mustafa YURTSEVER okudu. Açıklamadan sonra kitle sloganlar (Baskılar Bizi Yıldıramaz vb.) eşliğinde dağıldı.

 

BASINA KAMUOYUNA

                7 Haziran seçimleri sonrası siyasal iktidarın istediği tarzda bir sonuç çıkmamasından, beklediği sonucu almamasından dolayı yeni hesaplar peşine düşmüş, kaos ortamı yaratarak süreci lehine çevirmeye başlamıştır. 24 Temmuz tarihinden beri bölgenin birçok yerinde sıkıyönetim dönemlerini aratmayan sokağa çıkma yasakları devam etmektedir. İnsanlar çocuk, kadın, yaşlı demeden sokak ortasında infaz edilmekte, bununla beraber hastaneler, okullar, öğrenci yurtları askeri karargâh olarak kullanılmaktadır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak yaşanan süreçten dolayı rahatsız olduğumuzu defalarca Kamuoyu ile paylaştık.

20 yıllık mücadele pratiğine bakıldığında ülkede yaşanan tüm durumlar için tepkisini ortaya koymaktan çekinmeyen bir Sendikanın üyeleri olarak; dönemin siyasal iktidarları tarafından Baskı, Sürgün, soruşturma, yargısız infazlara maruz kalmamıza rağmen görevi yaşatmak olan sağlık emekçileri olarak hiçbir zaman siyasal iktidara biat etmedik etmeyeceğimizi Kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Son süreçte yaşanan çatışmalı ortamda siyasi iktidarın uzantısı gibi çalışan şehrin atanmışları, siyasi iktidarın uzantısı bir sendikadan talimat almışçasına çalışmaya başlamıştır. İşyerlerin en ufak bir yer değişikliği, sıradan bir kurum işleyişini ilgilendiren durumlarda bile sendika durumu sorgulanmaktadır.

AKP hükümetinin hedef gösterdiği ve havuz medyanın karalama kampanyası ile manşete çıkardığı SES üyelerine yönelik linç kampanyası ilimizde de sarı sendika, genel sekreterlik ve valilik işbirliği ile boyutlanarak devam etmektedir. Üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik bu keyfiyetçi yaklaşımı kabul etmediğimizi ve buna karşın örgütlü mücadelemizle karşı duracağımızı buradan bir kez daha deklere ediyoruz.

SES in örgütlü duruşunu ve olaylar karşısında biat etmeyen yaklaşımından duyulan rahatsızlık, özellikle bu mücadeleyi aktif olarak yapan arkadaşlarımıza dönük hukuksuz. Anti ciddi yaklaşım ve söylemler genel sekreterlik makamının; AKP ye ve yandaş sendikaya bağlılık ve emir memuru gibi davranması tarafımızca kabul edilmeyeceğinin bilinmesini istiyoruz.

Genel sekreterliği, buradan bir kez daha uyarıyoruz. İlimizde yaşanacak tüm görevlendirme ve yer değişikliğinde liyakat esas alınarak yapılması yönünde sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Aksi tutum da sendika ayrımı gözetilerek üyelerimizi yandaş sendikaya yönlendirme ve tarafgirlik ilişkisine girme durumunda bundan sonra

SES’in örgütlü duruşu ve yıllardır vermiş olduğu mücadele ile karşı karşıya kalacaktır.

SESS BATMAN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]