Memuriyetten men talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilen 11 üyemiz ile dayanışmak için 14 Ocak 2016 saat 09:30’da Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı önünde buluşuyoruz.

7 Haziran seçimlerinden sonra hem çalışma ilişkileri alanındaki haklarımıza hem de demokratik hakların kullanımına yönelik ciddi saldırılar ve baskılar yaşanmaktadır. Bunun en net yansımalarından biri Suruç’ta ve 10 Ekim’de insanlar katledilirken, bu katliama karşı tepkisini dile getiren kamu emekçilerinin cezalandırılmak istenmesi, oluşturulan baskı ortamından da yararlanılarak kamu personel rejiminin bir an önce değiştirilmek istenmesi ve böylece kamu emekçilerinin iş güvencesinin son kırıntılarının da ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır.      Tüm bu sürecin bir parçası olarak Ağrı’da 8 yönetici ve üyemiz KESK’in kararı doğrultusunda Suruç katliamını protesto eden basın açıklamasına,   İstanbul’da ise 3 üyemiz 13 Mart’ta sağlıkta dönüşüm programının sonuçlarına tepki olarak gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemine katıldıkları için memuriyetten men talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişlerdir.

Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 14 Ocak 2016 tarihinde saat 10.00’da Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığında yapılacaktır.

Sendikal eylem ve faaliyetlerimize yönelik bu girişime karşı güçlü, örgütlü ve ortak bir tepki vermek, sonradan açılabilecek soruşturmalara karşı duruşumuz açısından önemli olacaktır. Görülen odur ki, sendikal mücadelemizi zayıflatmak için bu tür girişimler artacaktır.

Son Merkez Temsilciler Kurulu’nda Ağrı’da dört şube yöneticimizin de bulunduğu bu soruşturma süreçlerine yönelik ortak tepki gösterme yönünde karar alınmıştı. Merkez yönetimimiz bu konuda ortak tepki gösterebilmek adına sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, Meclisteki sağlıkçı vekiller, Mecliste gurubu bulunan partilerin sağlık komisyonları ile görüşmelerini sürdürmektedir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]