BATMAN’DA 29 ARALIK İŞ BIRAKMA İLE İLGİLİ AÇILAN SORUŞTURMALAR İÇİN BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK’in “Savaşa Karşı Kardeşliği Ve Barışı İnşa Etmek” şiarıyla 29 Aralık’ta almış olduğu GREV kararı doğrultusunda yapmış olduğumuz grev sonucunda; üyelerimize işe gelmemek iddiasıyla soruşturma açılmıştır.

Yapılan bu hukuksuz soruşturmalara tepki göstermek ve bu GREVde biz de vardık demek için Bölge Devlet hastanesi Başhekimlik binası önünde basın açıklaması düzenledik.

Basın açıklamasını Şube Eş Başkanımız Mustafa YURTSEVER okudu. Basın açıklamasından sonra hazırlamış olduğumuz dilekçeleri başhekimliğe kitlesel olarak sunduk.

 

Değerli Basın Emekçileri;

Ülkemizin Bir Bölgesinde yer alan bazı il, ilçe ve mahallerde bir süredir hayata geçirilen sürekli “sokağa çıkma yasaklarının” hem kamu hizmeti sunmakla görevli kamu emekçilerinin ve ailelerinin, hem de kamu hizmetinden yararlananların sadece kamu hizmeti sunma ve alma haklarını değil, yaşam haklarını da tehdit eder boyutlara ulaşması,

Söz konusu bölgelerde binlerce öğretmenin izine gönderilmesi sonucunda on binlerce öğrencinin eğitim 29araliksorusturmabatman2hakkının askıya alınması,

Sağlık emekçilerinin hastanelerden çıkmadan zorunlu nöbete tabi tutulması,

Eğitim sağlık, yerel yönetim hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin bölgede sürdürülen operasyonlara göre yeniden dizayn edilmesi,

 

Sürekli çatışma ortamında;

Kamu emekçilerinin ve yurttaşların evleri ve kendilerinin hedef haline gelmesi, elektriksiz, susuz bırakılarak hastalık ve açlık tehlikesiyle burun buruna bir yaşama itilmesi,

Tarihi eserlerin tahrip edilmesi, okulların, hastanelerin, öğrenci yurtlarının boşaltılarak, polis karakolları ve askeri karargâhlar haline getirilmesi,

Kamu hizmeti sunma ve alma hakkının yanı sıra, yaşam hakkının da ciddi bir şekilde tehdit altında olması,

Savaş politikalarına karşı çıkan emek ve demokrasi güçlerinin tüm illerde yaygın gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla sindirilmeye çalışılması,

Gerekçelerle;

Türkiye demokrasi mücadelesinin önemli kurumları olan KESK,DİSK ve TMMOB oratk kararları doğrultusunda “Savaşa Hayır, Barışı Savunacağız” şiarıyla 29 Aralık 2015 tarihinde üretimden ve hizmetten gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmedik ve tüm illerde merkezi alanlarda basın açıklamaları yaparak tepkimizi dillendirdik.

Üyesi olduğumuz sendikanın bağlı olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda ve yasalarla tanınan haklara dayanarak ve Konfederasyonun aldığı kararı benimseyerek, anayasal haklarım doğrultusunda demokratik tepkilerimi göstermek amacıyla söz konusu etkinliğe, sendika üyeleri olarak katıldık.

Yapılan bu etkinlik suçmuş gibi Bölge Devlet Hastanesinde 35,Kadın Doğum Hastanesinde 13 ve ADSM’de ise 30 arkadaşımıza o gün işe gelmemek üzerinden soruşturma açılmış ve savunmalar istenilmiştir.

Bu biçimde yapılan etkinlik suç olarak değerlendirilemez. Kamu görevlilerinin, sendikaların aldığı karar doğrultusunda basın açıklamasına katılma hakları insan hakları sözleşmeleri, Anayasa, yanı sıra mahkeme kararları ile de kesin biçimde tanınmaktadır. Bu anlamda 29 Aralık grevinde bizlerde bulunduk.29 Aralık etkinliğine katıldığımıza dair hazırladığımız dilekçelerle hastane idaresine sunuyoruz. Demokratik bir hakkın soruşturmalarla engellenemeyeceğine olan inancımızla hepinizi saygıyla selamlıyoruz.11.01.2016

SES Batman Şubesi Yönetim kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]