Bugüne kadar bir buçuk milyona yakın kişinin yaşadığı 7 ilde, 18 ilçede onlarca mahallede toplamda 200 günü aşkın süren sokağa çıkma yasakları ve yoğun çatışmalar nedeniyle çok sayıda yaşam kaybının yanı sıra yine çok sayıda yaralanma meydana gelmiştir. Bu ortamda halk günlük hayatı devam ettirememekte, sokağa çıkma yasakları, okulların tatil edilmesi, işyerlerinin kapalı olması hayatı olumsuz etkilemektedir. Acil hastalar dahi sağlık kurumlarına ulaşmakta güçlük yaşamakta, kadınlar evlerinde doğurmakta, çocuklara zamanı gelen aşıları yapılamamaktadır.

Aynı ortam sağlık çalışanları için de ciddi bir sorun oluşturmuş olup, can güvenliğine ilişkin ciddi kaygı da yaşamaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu ve savaş hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleşmelerinden 12 Ağustos 1949 tarihli “Sağlık ve Emniyet Mıntıkaları ve Mahallerine Müteallik Anlaşma Projesine” göre; sağlık mıntıkalarına hiçbir şekilde silahlı güçlerin girmemesi gerekirken ne yazık ki, hastaneler özel harekat ekiplerinin karargahına dönüştürülmüştür. Roketlerin hastaneye isabet etmesi, sağlık çalışanlarının özel harekat ekipleri tarafından tehdit edilerek görevlerini icra etmelerinin engellenmesi, çalışma sürelerinin haftalık nöbetler şeklinde olması arkadaşlarımızın görevlerini yerine getirirken zorlandıkları bilinmektedir.

 

Bölgede görev yapan sağlık çalışanları 2016 yılına bu şartlar altında girmektedirler. Sendikamız sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte yeni yıla olağanüstü ağır çalışma koşulları altında görev yapan sağlık çalışanlarıyla yan yana girmeyi, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeyi kararlaştırmıştır.

Sağlık örgütleri ile yapılacak olan etkinlik 01 Ocak 2016 Cuma günü saat 08.00’de sonlandırıldıktan sonra sendikamızın programı devam edecek olup Cizre ve Nusaybin’deki sağlık çalışanları ziyaret edilecektir. Bu nedenle ziyaretlere katılacak arkadaşlarımızın dönüşlerini programlarken bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir.

SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ

ORTAK ETKİNLİK PROGRAMI

Program:

31 Aralık 2015 Perşembe

14:00 Şemse Allak Parkı’nda sağlıkçıların barış nöbetini ziyaret

15:00 Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Doğumevi)  ziyaretleri

20:00 Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ziyareti ve 2016’yı karşılama

1 Ocak 2016 Cuma

09:00 Nöbet değişiminde vedalaşma ve dönüş

SENDİKAMIZIN PROĞRAMI

SAAT 08.00 – NUSAYBİN’E HAREKET

SAAT 10.00- NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ ZİYARETİ

SAAT 12.00 NUSAYBİN’DEN AYRILIŞ VE CİZRE’YE HAREKET

SAAT 14.00 CİZRE DEVLET HASTANESİ ZİYARTEİ

SAAT 16.00 CİZRE’DEN AYRILIŞ VE İLLERE DÖNÜŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]