İstanbul Galatasaray Lisesi Barış Zinciri Eylemi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık çalışanları Kürt illerinde yaşanan çatışma ortamına karşı barış çağrısını yinelemek, sağlık kurumlarına yönelik saldırıların, sağlık çalışanları üzerindeki baskıları, sağlıkçıların can güvenliği olmaksızın çalıştırılmasını protesto etmek üzere, 24 Aralık 2015 Perşembe akşamı bir basın açıklaması ve beyaz zincir eylemi gerçekleştirdi.

18.30’da Galatasaray Lisesi önünde toplanan Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Eczacılar Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, DİSK Devrimci Sağlık-İş, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Türk Psikologlar Derneği üyeleri ve yöneticileri “Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız” pankartı taşıdılar.

Sağlık çalışanları savaşın karanlığına karşı beyaz önlüklerini giydiler ve el fenerleri taşıdılar. Kürt illerindeki sağlık kurumlarına yönelik saldırıları, halkın sağlık hakkına erişiminin engellenmesini gösteren fotoğraflar taşıdılar.

Mehmet Müezzinoğlu’nun adeta bir savaş bakanı gibi açıklamalar yaptığını dile getiren  sağlık çalışanları Müezzinoğlu’nu istifaya çağırdı.

Konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını Dr.İncilay Erdoğan okudu. Basın açıklamasının ardından 10 dakika oturma eylemi ile basın açıklaması sona erdi.

istbariszinciri4

istbariszinciri3

istbariszinciri2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]