Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız isyandayız!

Facebook
Twitter
WhatsApp

12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık hizmeti sunamıyoruz!

Yasımızı tutacağımız için,

Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı anacağımız için,

Barışı bombalayanlardan, engellemeyenlerden, zemin hazırlayanlardan, barış talep edenlerin ölümüne sevinenlerden hesap soracağımız için,

Hastalarımızın, yakınlarının yani bu ülkede yaşayan hiç kimsenin bundan sonra şehrin meydanında bombalarla parçalanmasına seyirci kalmayacağımız için,

Sağlıklı, huzurlu, barış içinde bir ülkede yaşayabilmemizin zeminini hazırlayabilmek için

12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık hizmeti sunamıyoruz!

Yasımızın simgesi olan anmalarımızı;

Patlamaların yaşandığı saat 10.04’te; tüm üniversite hastanelerinde, tüm kamu hastanelerinde, tüm özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde, tüm Aile sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde, tüm sosyal hizmet kurumlarında;

Anmalar ve saygı duruşlarıyla yaşama geçireceğiz.

Acil, çocuk, doğum, diyaliz, yoğun bakım ve kanser hastaları gibi süreğen hastalıklar dışındaki hastalarımızın 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık kurumlarına başvurmamalarını,

Bu toplumsal yas ve anmalara katılmalarını, sağlık hizmeti sunulamayacağından sağlık kurumlarına başvurmamalarını bekliyoruz.

Haydi emek, barış ve demokrasi için bir olalım!

Türk Tabipleri Birliği  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  

DİSK/Dev Sağlık-İş

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]