KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenlemiş olduğu barış mitingi savaşta ısrar eden karanlık güçler tarafından kana bulandı. Yüze yakın arkadaşımızın yaşamını yitirdiği üç yüze yakın arkadaşımızın da yaralandığı bu kanlı saldırı emek, demokrasi ve barışa yapılmıştır.

Bu nedenle başta KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olmak üzere emek ve demokrasi güçleri 11 Ekim Pazar gününden başlayarak 3 (üç) günlük YAS İLAN etmiştir.

Ayrıca, 11 Ekim Pazar günü ilinizdeki emek ve demokrasi güçleri ile birlikte katliamı kınayan ve her türlü saldırıya karşı mücadele ısrar edeceğimizi ilan eden basın açıklamaları yapılacaktır.

Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız, isyandayız!

“Emek barış demokrasi için buluşmuştuk.

Emeğe saldırdılar! Barışı kana buladılar! Demokrasiye katlettiler!

100’den fazla arkadaşımızı yitirdik! 400’ün üzerinde arkadaşımız yaralandı.

Üzgünüz ve yastayız ama katiller amacına ulaşamayacak!

Emek için, Barış için, Demokrasi için mücadelede kararlıyız!

12-13 Ekim’de Grevdeyiz.

12.10.2015 günü katliam saati olan 10:04’te bütün işyerlerinde katledilen arkadaşlarımız için saygı duruşu ve anma yapacağız.

Öğle saatlerinde bölgenizdeki emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaşarak ortak toplanmalar, yürüyüşler ve basın açıklamaları organize edeceğiz.

13.10.2015 günü bölgenizin özgün koşullarına göre planlayacağınız eylem ve etkinliklerin devam ettirilmesi planlanmıştır (yürüyüş, barış kürsülerinin kurulması, panel, forum, vb.).

Her iki gün eylem ve etkinliklerinde gün boyunca kokart ya da siyah kurdele takılacaktır.

Takılacak kokart örnekleri ve sendika şube binalarımızda ve ASM’lerde asılacak pankart örneği ektedir. Katkınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

KESK’in 10 Ekim Katliamı Yazısı

Pankart İçin >>>

kokart_kurdela

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]