Gönen DİSK Kemal Türkerler Eğitim Tesisinde 4. Günlük(1-2-3-4 Ekim 2015) olarak gerçekleşen eğitim programına 30 kişi katılmıştır.

Eğitim programı 1 Ekim saat 19.00’daki buluşma ile başlamıştır. Akşam yemeğinden sonra düzenlenen ilk oturumda planlama gözden geçirilmiş, programın hedefleri aktarılmış ve yöntem tartışılmıştır.

2 Ekim günü de “Sağlık Politikalarına Giriş” başlığı altında Menderes Tutuş “Emek Hareketi Mücadelesinin Sağlık Politikalarına Ve Hizmetlerine Etkisi” başlıklı bir sunum yapmıştır. Sunum süresince ve sonrasında da katılımcıların sorularıyla tartışmalar yürütülmüştür. Menderes Tutuş’un ardından 1923-2003 yılları arasında yani Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi döneme yoğunlaşan “Türkiye’de Sağlık Politikalarının Gelişimi” başlıklı sunum Osman Öztürk tarafından gerçekleştirilmiştir. Mehmet Zencir tarafından yürütülen “Kapitalistleşen Sağlık Hizmetleri” başlığında da 6 çalışma grubu kurulmuş ve gruplar önce olguları kendi aralarında tartışmış ardından da sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.  Grup çalışmaları ve sunumları, katılımcıların oldukça yoğun biçimde kendilerinin biçimlendirdikleri bölümleri olmuştur. Grup çalışmalarının ardından “Sağlık Emek Gücünün Metalaşması” konusu Fuat Ercan ile birlikte ele alınmış ve soru-cevaplarla tartışma oldukça zengin biçimde devam etmiştir.

Akşam yemeğinden sonra saat 20.00’de başlayan atölye çalışmasında da Mevlüt Ülgen kampanya düzenlemeye ilişkin notları katılımcılarla paylaşmış, Cahide Sarı sendikamızın sosyal medya alanındaki faaliyetleri hakkında ve İsa Soytekin de web sitemizin işleyişine dair bilgilendirme yapmışlardır.

3 Ekim’de Abdullah Karatay’ın “Sosyal Hizmet Politikaları” başlıklı sunumunun ardından “ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın “ başlığı altında Canan Çalağan, Arzu Türkmen ve Aslı Davas yürütücülüğünde sağlıkta cinsiyetçilik ve ataerki tartışılmış ve grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

4 Ekim’de ise “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” başlığında şubelerde yürütülen faaliyetler ele alınmış bu çalışmaların geliştirilmesi için eylem planı oluşturulmuştur. Değerlendirme bölümünde de katılımcıların gerçekleştirilen eğitim programına ilişkin görüşleri alınmış ve program sonlanmıştır.

 

egitimcileregitimigonen1 egitimcileregitimigonen2 egitimcileregitimigonen3 egitimcileregitimigonen4 egitimcileregitimigonen5 egitimcileregitimigonen6 egitimcileregitimigonen7 egitimcileregitimigonen8 egitimcileregitimigonen9 egitimcileregitimigonen10 egitimcileregitimigonen11 egitimcileregitimigonen12 egitimcileregitimigonen13 egitimcileregitimigonen14 egitimcileregitimigonen15 egitimcileregitimigonen16 egitimcileregitimigonen17 egitimcileregitimigonen18 egitimcileregitimigonen19 egitimcileregitimigonen20 egitimcileregitimigonen21 egitimcileregitimigonen22 egitimcileregitimigonen23

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]