29.09.2015 tarihinde KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisinde çalışan iki asistan hekim arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. 02.10.2015 tarihinde acil servis önünde hastane çalışanlarının da katıldığı basın açıklaması yapılmış ve sağlıkçılara yönelik şiddet kınanmıştır.Basın açıklamasını grup adına TTB Trabzon Şube Başkanı Ahmet Rıza Güner okumuştur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]