BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI HASTANESİNDE HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN 2.GÜN GREVİ GERÇEKLEŞTİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Her türlü baskıya ve yıldırma uğraşlarına rağmen, de İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastanesindeki ruh sağlığı çalışanları 22 Ekim 2015 tarihinde  grevlerinin 2. gününde saat 12.30 da hastane önünde basın açıklaması yapmışlardır. Acil dışında hiç bir poliklinik hizmeti verilmemiş olup yüzde yüz katılımla grevin ikinci günü de basarıyla sonlandırılmıştır.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

21.10.2015 Çarşamba günü çözüm üretilmesini istediğimiz sorunlarımıza yanıt olarak 22.10.2015 Perşembe günü 08.45’te hastanemiz idaresi ve Bolu KHB Genel sekreterliği ile bir toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantı yine Genel Sekreterliğin bizleri iş bırakma eylemini sürdürdüğümüz takdirde hakkımızda açılacak soruşturmalar ve verilecek cezalarla tehdit etmesiyle başladı. Toplantının neticesinde çözüm olarak getirilen bir başka hastane ile mali birleşmenin ilk adımının atıldığı, bu talebi içeren bir dilekçenin Genel Sekreterlik tarafından ilgili kuruma gönderildiği tarafımıza beyan edilmiştir. Dilekçenin takibi için gerekli olan sayı ve tarih bilgisi tarafımızca edinilmiştir. Ancak mali birleşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerçekleşebilecekse bunun ne kadar sürede olabileceği, daha da önemlisi olası birleşmenin sorunlarımıza çözüm üretip üretemeyeceği noktasındaki belirsizlik hala sürmektedir.

Sayıştay raporu sonrasında çözüm olarak önümüze konulan hazine payı kesintisinin %15’ten %1’e düşürülmesi kararının, süresiz olarak hastanemiz için uzatılacağı sözel olarak beyan edilmiş ancak yazılı olarak hiçbir belge bize sunulmamıştır.

Bir yılı aşkın devam eden bu mağduriyet sürecinin etkisiyle 1 arkadaşımız 09.09.2015 tarihinde istifa dilekçesi vermiş, iki arkadaşımız da istifa dilekçelerini yarın yönetime sunma kararı almıştır. Yaşanan bu mağduriyet sürecinin devam etmesi baskı ve tehditlerin artması da tüm arkadaşlarımızın mesleki motivasyonunu ve ruh sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Bu noktada dün başladığımız eylemlilik sürecinde daha önce yaptığımız basın açıklamasında bildirdiğimiz üzere acil hastalar, yatan hastalar ve çocuk hastalara hizmet verilmiş, bu konuda hassas davranılarak hasta ve hasta yakınları ile bizzat görüşülerek , gerekli görülenler ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

Bugün 22 Ekim 2015 tarihi ile haklı mücadelemizi sürdürmek ve sesimizi duyurmak için yine buradayız. Atılmış olan adımların takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz. Daha önce ilan ettiğimiz 2 günlük iş bırakma eylemimizi bugün mesai saati bitiminde tamamlayacağımızı bildiriyoruz. Sunulan çözüm önerilerinin takipçisi olacağımızı, makul süre içerisinde gerçekleştirilmediği takdirde diğer ruh sağlığı hastaneleriyle dayanışma içerisinde eylemliliğimizi sürdüreceğimizi ilan ederiz. Sürecin başından beri yanımızda olan bizi destekleyen ve sesimizin daha fazla duyulmasını sağlayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık Sendikası, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’ne teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki hastanemizde başlayan bu hak arama mücadelesi tüm ruh sağlığı ve dal hastaneleri için bir kıvılcım olacaktır.

 

TTB-TPD-SES-Türk Sağlık SEN

Adına

Bolu-Düzce Tabipleri Odası Başkanı

Fatih Demircioğlu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]