SES Ankara Şube, ATO ve Dev-Sağlık İş üye ve yöneticileri Hacettepe Hastanesi Yemekhanesi önünde “Savaşa Hayır” demek için imza standı açtı.
Başlatılan savaş sırasında öldürülen sağlık emekçilerinin fotoğraflarının taşındığı eylemde Sağlık Emekçilerinin Savaşa karşı “Beyannamesi”  basına ve kamuoyuna duyuruldu.
SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli ve ATO ( Ankara Tabip Odası ) adına da Dr. K. Çetin Atasoy birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından  imza standı açıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]